Mgr. Pavla Frňková

  

 

Vystudovala sociální pedagogiku, absolvovala výcvik v arteterapii, komplexní výcvik v terapii zaměřené na řešení a nyní dokončuje výcvik Koučování  a supervize zaměřená na řešení. V JCMM spolupracuje pátým rokem se školami a učiteli, v rámci projektu iKAP poskytuje supervize a koučování pedagogickým pracovníkům. Má také zkušenosti s poskytováním supervizí v oblasti sociálních služeb. 

"Každý je na své cestě jinde a potřebuje něco jiného. Někdo hledá cíl cesty, jiný potřebuje překonat překážky a další se potřebuje zastavit a uvědomit si, co vše zvládl, než se vydá dál. S lidmi hledám to, co potřebují právě oni v současné chvíli, aby se mohli posunout tam, kam chtějí."