Ing. Petr Bouda

Vystudoval na Vysoké škole ekonomické – obor Marketing a management. Zajímavostí je, že nastoupil na školu, kterou sám studoval. Na škole působí od roku 2003, ve funkci ředitele školy potom od roku 2017.

Před nástupem do školy 2 roky pracoval v managementu společnosti Lidl. Pro práci ve školství se rozhodl proto, že má rád práci s mladými lidmi, rád se od nich učí a líbí se mu rozmanitost učitelského povolání. Účast v konkurzu na ředitele školy pro něj byla další motivační výzvou a posunem v jeho profesním životě. S vedoucí pozicí měl zkušenosti i z předchozího zaměstnání, i když si dnes uvědomuje, že vedení ve školství je docela specifické… Svou práci má moc rád a věří, že se mu podaří i nadále školu rozvíjet v duchu měnící se doby, přístupu i trendů.

Ve svém volném čase se hodně věnuje sportu, který považuje za přirozenou součást života každého člověka. Snaží se podporovat své dvě závodně hrající dcery a usiluje také o rozvoj sportu v obci.