"PF" čteme jako "portfolio" - Diskutujeme

"PF" čteme jako "portfolio".

A portfolia vidíme všude a ve všem.

V této brněnské kavárně je pro práci na svém portfoliu, zdá se, ideální prostor.