Portfolio je nástroj - Portfolia

Portfolio je nástrojem sebepoznání, sebereflexe a sebeprezentace.

My v portfoliu navíc vidíme velký potenciál, jak smysluplně propojit školy a zaměstnavatele.

JAK SI VYTVOŘIT SVÉ PORTFOLIO?

1. Zaznamenej svůj úspěch či dovednost, zkušenost.

2. Pojmenuj své dovednosti a zkušenosti jazykem kompetencí.

3. Naplánuj si svůj (profesní) cíl.

4. Sdílej svůj profil, ať se ví, kdo jsi, co umíš a zvládáš.

CO DO PORTFOLIA PATŘÍ?

Reflektované sebepoznávací techniky a aktivity

Reflektované výsledky osobnostních testů a dotazníků volby povolání

Přehled zmapovaných kompetencí a důkazů o nich

Doklady o úspěchu (certifikáty, osvědčení, diplomy, výsledkové listiny ze soutěží apod.)

Materiály pro vstup na trh práce (CV, motivační dopis, sebeprezentace, reference atp.)

Pracovní zkušenosti (deníky praxe, důkazy o zkušenostech z brigád, dobrovolnictví atp.)

Akční plán rozpracovaný do dílčích kroků

Seznam kontaktů a informačních zdrojů pro kariéru

Zpětné vazby od spolužáků, pedagogů, rodiny, kamarádů

JAK POUŽÍVAT PORTFOLIO?

Portfolio se podobá švýcarskému noži – někdy potřebujeme nůžky, někdy nůž, někdy otvírák a podle toho, co potřebujeme, to používáme. Vždy máme vše po ruce. Rostya Gordon-Smith

Více k žákovským portfoliím, která mohou propojit svět školy a svět práce na konferenci Kariérko na Moravě 22. 9. 2021. Informace a registrace zde:

https://vzdelavanivsem.cz/karierko-na-morave-od-vzdelani-k-praxi?fbclid=IwAR1BTo5TQB3yIZ35BVZvxH_1hq381dhNU8uIT1UVCjhfN0SRTw4AI3HcIQs