Portfoliové myšlení - Portfolia

Portfolio a "portfoliové myšlení" vidíme všude!

Naposled v publikaci DOVEDNOSTI ŘÍZENÍ KARIÉRY:

Šest tematických oblastí dovedností řízení kariéry se podle nás dá taky nahlížet jako 6 oblastí, pomocí kterých lze vystavět své portfolio:

Objevování sebe sama Rozvoj silných stránek Zkoumání nových obzorů Budování vztahů Monitorování & reflexe mých zkušeností Plánování & moje kariéra

Publikace DOVEDNOSTI ŘÍZENÍ KARIÉRY v rámci projektu Carreers around me, může být při vytváření portfolia inspirací. Mrkněte..

http://www.vaseprofese.cz/.../01/CAREERS_Ramec-CMS-CZ.pdf