Pro organizace a leadery

Koučování je nástroj rozvoje potenciálu koučovaného a přispívá k realizaci cílů a k rozvoji organizací. Koučování je partnerství v tvořivém procesu, který provokuje myšlení a inspiruje klienta k maximalizaci osobního a profesního potenciálu. 

Přínosy koučinku

- podporuje nové nápady 

- inspiruje k maximálnímu využití osobního a profesního potenciálu

- přispívá k dosažení lepších výsledků

- pomáhá při definici vizí, cílů, přání a v jednotlivých krůčcích 

- zlepšuje efektivitu 

 

Délka individuální konzultace je 60 min. 

Cena na vyžádání. 

Vyberte si svou koučku zde a domluvte si svůj termín. 

 

Neuděláme z Vás kouče, ale ukážeme Vám možnosti, jak integrovat koučovací přístup do vlastního stylu vedení zaměstnanců. Koučovacím přístupem můžete zvýšit potenciál a výkon svého týmu. 

Cíle kurzu: 

- účastníci se seznámí se základními principy a technikami koučovacího přístupu ve vedení zaměstnanců

- seznámite se s koučovacími otázkami díky kterým rozvinete své manažerské kompetence

- naučíte se efektivně klást otázky, kterými podpoříte své zaměstnance v nastavení cílů práce

- seznámíte se se způsoby vedení týmu

 

Obsah kurzu:

- seznámení s koučinkem a kdy a jak jej lze využívat ve vedení zaměstanců a týmu

- základy koučovacího rozhovoru, principy DUO, model GROW

- práce s cíli, seznámení s technikou SMART, kolo životní rovnováhy

- praktická ukázka a nácvik 

 

Pro další informace o kurzu se neváhejte obrátit na Miluši Těthalovou na e-mail miluse.tethalova@jcmm.cz 

Kurz je zaměřen na vedení motivačních a hodnotících pohovorů se zaměstnanci školy. V úvodu kurzu se ponoříme do problematiky stanovení cíle rozhovoru a jeho následné struktury s ohledem na dosažení cílů. Přínosem pro Vás budou příklady konkrétních otázek a návrhů vedení rozhovoru, včetně procesu přípravy motivačně hodnotícího rozhovoru. 

 

Cíle kurzu:

- seznámení se s hlavními faktroy motivace a tipy pro práci s vlastní motivací

- praktické seznámení s technikami vedení rozhovoru 

- reflexe vlastních potřeb během rozhovoru a jak je naplňovat

- seznámení se se způsoby motivace podřízených a jak s tím souvisí benefity

 

Obsah kurzu:

- co je a není motivace, identifikace potřeb zaměstnanců, práce s benefity

- hlavní typy motivace a individuální potřeby

- role managera, styly vedení a možnosti motivace zaměstnanců

 

Další informace o možnostech realizace kurzu získáte u Terezy Musilové na e-mailu tereza.musilova@jcmm.cz. Těšíme se na Váš e-mail. 

Změna je konstantní. Jako lídr byste měl/a být schopný/á změny v organizaci efektivně prosazovat a zavádět, pokud to situace vyžaduje, tak i pomoct svým zaměstnancům změny zvládnout. 

Cíle kurzu:

- seznámit se s různými koncepty procesu řízení změn

- prakticky si vyzkoušet a osvojit si principy PDCA cyklu

- získat tipy pro efektivní komunikaci, sebemotivaci a motivaci zaměstnanců při zavádění změn v organizaci 

 

Obsah kurzu: 

- manažerská intervize - sdílení vlastní zkušenosti

- komunikace při řízení změn, PDCA cyklus a JO-JO efekt, proces změny

- motivace sebe a zaměstnanců k zavádění změny

- modelování procesu změny

 

Pro podrobné informace o možnostech realizace kurzu se obracejte na Pavlu Frňkovou na e-mail pavla.frnkova@jcmm.cz. Těšíme se na Vaši zprávu. 

Co je smyslem porady ve Vaší organizaci? Jak zapojit všechny účastníky? Jak nebýt z porady vyšťavený/á předem? Máte pocit, že jediný/á aktivní na poradě jste Vy a ostatní jen pasivně koukají? Dějí se Vám na poradě zvláštní věci? Pokud máte ze slovního spojení týmová porada nelibé pocity, tak přijďte na náš kurz. 

Cíle kurzu:

- představíme si, jak vypadá efektivní vedení porad

- zmapujeme Vaše potřeby a potřeby Vašeho týmu a vytvoříme strukturu efektivní porady na míru

- jak zůstat během porady zaměření na výsledek

 

Obsah kurzu:

- reflexe týmových porad, vlastní zkušenosti a nejčastější překážky a fuck upy

- očekávání 

- praktické ukázky a nácvik technik pro vedení týmových porad 

 

Pro více informací o kurzu, možnostech realizace a praktické informace se neváhejte obrátit na Terezu Musilovou, na e-mail tereza.musilova@jcmm.cz. Těšíme se na Vás!

Že je lepší shořet než vyhasínat? Určitě nedoporučíme ani jeden extrém. Syndromu vyhoření můžete úspěšně předejít nebo ho včas zaregistrovat, když víte, jaké má podoby. 

Cíle kurzu:

- seznámit se s fázemi a průběhem syndromu vyhoření

- jak rozpoznat příznaky syndromu vyhoření (u sebe i ostatních kolegů)

- psychohygiena a prevence vyhoření, hledání vlastních způsobů předcházení vyhoření z práce

 

Obsah kurzu:

- definice syndromu vyhoření, co to je a co to není, příčiny vzniku, fáze a nejčastější projevy

- konkrétní návody na prevenci vyhoření - techniky psychohygieny, mapování opěrných bodů

- praktická ukázka supervizních technik pro prevenci 

 

Další praktické informace o možnostech realizace kurzu, detaily ohledně ceny a termínu domluvíte e-mailem s Pavlou Frňkovou na e-mailu pavla.frnkova@jcmm.cz. Těšíme se na Vaši zprávu! 

 

Co lze považovat za náročnou komunikační situaci? Jak konflikt ještě nevyhrotit? Je možné se nachystat na rozhovor, ve kterém hrozí konflikt? Je pro Vás v komunikaci s druhými lidmi něco náročného? Díky kurzu se dozvíte odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek. Osvojíte si konkrétní způsoby a fráze, díky kterým se vyhnete hrozícímu konfliktu. 

Cíle kurzu: 

- účastníci se seznámí s různými typy náročných komunikačních situací

- představíme si možnosti, jak předejít vzniku konfliktu a jak je řešit, pokud již nastanou 

 

Obsah kurzu:

- teoretický úvod do komunikace, konfliktu a zvládání konfliktů (nedorozumění, komunikační šumy, poziční a zájmová rovina konfliktu)

- praktický trénink předcházení a zvládání konfliktních situací

- zvládání emocí svých i druhého člověka v náročné komunikační situaci 

- konstruktivní kritika - jak ji dávat i přijímat

 

Pro další informace o kurzu a možnostech realizace se neváhejte obrátit na Pavlu Frňkovou, na e-mail pavla.frnkova@jcmm.cz 

Těšíme se na Vaši zprávu. 

 

Umět asertivně komunikovat svoje názory a myšlenky je dobrý základ výbavy každého manažera. Díky asertivní komunikaci se můžete vyhnout hrozbě konfliktu s druhými lidmi a rozhovor nepřekračuje hranice nebo práva druhého člověka. 

Cíle kurzu:

-  seznámit se s principy efektivní komunikace a různými typy chování v rozhovoru

- umět odhalit manipulativní chování

- seznámit se s principy a procesem Nenásilné komunikace 

 

Obsah kurzu:

- úvod do komunikace 

- předpoklady efektivní komunikace, typy chování a způsoby manipulace 

- asertivní práva a povinnosti

- asertiví techniky a nácvik jejich použití 

- inspirace z Nenásilné komunikace (NVC)

 

Další informace o kurzu, možnostech realizace a dotazy pište Tereze Musilové na e-mail tereza.musilova@jcmm.cz 

Těšíme se na Vaši zprávu!

PERMA teach model je sada metod a technik z pozitivní psychologie využitelná při práci se skupinou (žáci, klienti, dospělí ad.). Díky PERMA teach modelu lze posilovat resilienci klientů (odolnost vůči stresu), stoupá jejich vnitřní motivace a zlepšují se jejich komunikační a sociální dovednosti a tak i fungování v kolektivu. 

V průběhu školení se budeme věnovat úvodu do myšlenek pozitivní psychologie, vysvětlení základních zásad její filozofie a výzkumů. Dále se budeme věnovat jednotlivým oblastem PERMA teach modelu:

P - pozitivní emoce

E - silné stránky a aktivita

R - vztahy

M - motivace

A - dosahování cílů a úspěchů 

U každé oblasti představíme aktivity včetně pracovních listů, kterými lze každou z nich rozvíjet. Budeme se věnovat způsobům, jak tyto prvky zahrnout do výuky jakéhokoliv předmětu a každodenního života nejen v kolektivu, práci či ve škole. 

Doporučená struktura kurzu:

3h prezenčně - úvod do pozitivní psychologie P, E

3h online - sdílení zkušeností, doplnění dalších aktivit

3h prezenčně - R, M, A, reflexe a domluva možnosti realizace 

 

Navazující individuální supervize dle potřeby účastníků. 

 

Pro více podrobností o možnostech realizace kurzu se neváhejte obrátit na Pavlu Frňkovou, na e-mail pavla.frnkova@jcmm.cz. 

Těšíme se na Vaši zprávu. 

Díky naší mnohaleté zkušenosti s manažery a zaměstnanci organizací jsme pro Vás vytvořili kurzy na nejčastější témata, se kterými se na pracovišti setkáte. Všechny kurzy Vám můžeme upravit na míru přesně podle Vašich potřeb a požadavků.