O projektu

Kariérový rozvoj

Klíčovou aktivitu Podpora kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů projektu Implementace KAP JMK II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 realizujeme v rámci OPVVV ve spolupráci s Jihomoravským krajem. 

Realizace probíhá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. 

Cílem aktivity je rozvoj kariérového poradenství na středních školách v Jihomoravském regionu. Předpokládané dopady projektu jsou prevence a částečná eliminace některých nežádoucích jevů jako jsou: dlouhodobá nezaměstnanost, předčasné odchody ze vzdělávacího systému nebo málo kvalifikovaná pracovní síla.  Hlavním prostředkem naplňovaných cílů bude podpora a rozvoj pedagogických týmů a managementu škol.

Pro zapojené pedagogické týmy a ředitele škol připravujeme cyklus skupinových školení i individuální podpory formou manažerského koučinku a pedagogického mentoringu. Cílem je podpořit profesní rozvoj pedagogů a managementu škol, umožnit větší kolegiální podporu a sdílení v týmech. Tímto systematickým rozvojem lze docílit dobrého klimatu ve školách a zároveň předcházet některým společensky nežádoucím jevům. 

Inspiraci připravujeme i formou workshopu se zahraničními experty v tématu kariérového rozvoje ve vzdělávání. 

Jeden z podstatných cílů této aktivity je budování platformy pro sdílení dobré praxe. Tato platforma bude zahrnovat podněty od účastníků projektu,  podněty v oblasti kariérového poradenství ze zahraničí. Pomůžeme školám, za podpory marketingových specialistů, s prezentací jejich školy na venek, dle současných trendů.

Připravíme pro vás opět konference, díky kterým budete mít možnost prohloubit své informace a poznat mnoho inspirativních odborníků. Chystáme se rozšířit síť exkurzí propojující ZŠ a SŠ prostředí s firemním prostředím. Díky této aktivitě budou moci žáci navštívit firmu, aby získali lepší povědomí o daném oboru.

Pro zájemce z řad kariérových a výchovných poradců středních škol nachystáme koncept žákovského portfolia. Naučíme vás, jak žáky k vedení portfolia strhnout, aby to byla zábava. Do procesu tvoření portfolia zahrneme pedagogy z praxe. Věříme, že kvalitní a kreativní portfolio může být užitečná podpora pro žáka při tranzitu ze vzdělávání do světa práce nebo k uvědomnělé volbě navazujícího studia.

Pokud máte zájem dozvědět se více a zvýšit vlastní odbornost v poradenské práci, nezdráhejte se na nás obrátit. 

Na středních školách, které mají obory E, nabídneme metodickou podporu pedagogům a poradcům.

Podpoříme vás v dovednostech vedení rozhovoru se žáky, s důrazem na zjištění motivace ke studiu v průběhu prvních ročníků studia. Aktivita směřuje k prevenci předčasného odchodu žáka ze vzdělávacího systému. 

Struktura takového motivačního rozhovoru bude navržena ve spolupráci s pedagogickými pracovníky.  Následně vám jej nabídneme formou workshopu a podíváme se také na učební styly či nastavování studijních cílů žáků. 

Navrhneme vhodné postupy a techniky pro práci s žákem, který je ohrožený předčasným odchodem ze vzdělávání. 

Pro školy, které mají vysoké procento předčasných odchodů žáků ze školy připravujeme vzdělávání v tématech:

  • kariérové cíle
  • vlastní styl učení
  • téma rozhodování
  • jak eliminovat studijní neúspěch

Téma obecně směřuje k podpoře a motivaci žáků pro studium. Série workshopů posílí kompetence pedagogů v jejich orientaci v nabídce podpůrných opatření, které vedou k eliminaci předčasných odchodů ze vzdělávání. 

 

Vše na jednom místě. Inspirace pro vedení školy, pedagogy

a kariérové poradce. 

Pro vedení škol:

Metodika leadershipu

Koncepce kariérového rozvoje žáků

Licence Creative Commons
Koncepce kariérového rozvoje žáků, jehož autorem je Pavla Frňková a Veronika Kirchnerová, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní .

Koncepce školy

 

Licence Creative Commons
Tvorba koncepce rozvoje školy, jehož autorem je Pavla Frňková a Tereza Musilová, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní .

 

 

Pro pedagogy a poradce:

Brožura Struktura motivačního rozhovoru

Doporučení k úspěšnému řešení problémů předčasných odchodů ze vzdělávání

Výzkumná zpráva o předčasných odchodech ze vzdělávání

Metodika k tvorbě žákovského portfolia: PROČ – CO – JAK?