Proměňující se směry profesního rozvoje - Pozvánka

Zaznamenali jste?

E-learning ZDARMA pro kariérové poradce: Proměňující se směry profesního rozvoje

Online vzdělávací program pro kariérové poradce: Současné trendy světa práce a kariérového poradenství; jak pečovat o své klienty i sebe sama.

Doporučujeme!

https://careerguidancecourse.eu/cs/