Sebeprezentace - Užitečné pomůcky

Sebeprezentace

Tato část obsahuje aktivity zaměřené na trénink sebeprezentace žáků nejčastěji formou přípravy na přijímací pohovor nebo výběrové řízení. A to také s důrazem na sebeprezentaci v online prostředí, především na sociálních sítích.

Dalším užitečným nástrojem je pracovní portfolio, jako metoda práce mapující kompetence žáka, které získal v průběhu svého života nejen v rámci formálního vzdělávání, ale i při volnočasových aktivitách.

Každá část v této kapitole obsahuje také pracovní listy, které můžete interaktivně se žáky využívat.