Mgr. Silvie Šimonová

Vystudovala program Sociální pedagogika a volný čas na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Jako studentka se několik let podílela na adaptační akci pro studentky a studenty prvních ročníků (Prvákoviny). Aktuálně působí jako manažerka Poradenského centra MU, kde realizuje aktivity na podporu studijní úspěšnosti a rozvoje celouniverzitního poradenství – věnuje se zejména studujícím a uchazečům o studium, koordinuje službu psychologického poradenství.