Mgr. Soňa Vojáčková

Vystudovala Masarykovu univerzitu Brno, obor učitelství německého a ruského jazyka pro ZŠ i SŠ, promovala v roce 1998. V současné době pracuje na Obchodní akademii a střední zdravotnické škole Blansko jako zástupkyně ředitele, kde také učí německý jazyk. Na OA a SZŠ v Blansku je zaměstnána od roku 1999, jeden rok vyučovala na SOU tradičních řemesel Brno a profesní zkušenosti doplnila také výukou cizích jazyků na SOU Tega Blansko a ZŠ Blansko Nad Čertovkou. 

Ráda tvoří a spolupracuje na přípravě okresních kol Olympiády z německého jazyka, připravuje žáky školy na výjezdy na praxi do zahraničí v rámci projektu Erasmus+, absolvovala několik stáží v zahraničí s DSZ a Erasmem. V práci pro školu vidí smysl a snaží se v úzkém i širším týmu vedení školy prosazovat nové vize a změny.

Ve volném čase ráda cestuje s rodinou, fotí a denně sleduje AZ kvíz se šálkem dobré kávy a kočkou na klíně. Souzní s myšlenkou Jana Mühlfeita, že vlny na moři ani v životě se zastavit nedají, ale člověk se může naučit surfovat.