Svaz průmyslu a dopravy ČR - Spolupráce škol a firem

Blíží se konec roku a dnes zveřejňujeme poslední příspěvek našeho seriálu o firmách.

Tentokrát se nejedná o firmu, koho vám představíme, ale o organizaci hájící zájmy českých firem

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Co o sobě svaz říká?

„Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším svazem v České republice, který zastupuje firmy vůči státu a odborům. (pozn. tzv. tripartita)

Naše služby využívá 32 svazů a asociací ze všech hlavních odvětví české ekonomiky a přes 150 členských firem (z Jihomoravského kraje).

Celkově reprezentujeme 11 tisíc podniků, které zaměstnávají více než 1,3 milionu lidí.

Díky našemu záběru můžeme propojit firmy z celé republiky se školami, aby mohly co nejvíce těžit ze vzájemné spolupráce. Ve Svazu průmyslu a dopravy se totiž staráme, aby firmy i školy uměly studenty i zaměstnance vzdělávat celý život tak, aby je práce bavila a využívali nové technologie v práci i k vlastnímu rozvoji.“

Nahlédněte do organizace

https://www.spcr.cz/

https://www.youtube.com/channel/UCsvWoKNJNIO8dq7vSEq0wHw

Děkujeme všem za pozornost, kterou jste nám věnovali v tomto roce, a opět se na vás těšíme v roce příštím. Přejeme vám krásné a pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a pracovních úspěchů v novém roce 2022.