Mgr. Veronika Kirchnerová

Vzděláním psycholožka a speciální pedagožka. Vzdělání si pravidelně rozšiřuje absolvováním odborných seminářů osobnostního i profesního rozvoje. Základní kameny odborného zázemí tvoří především psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii. 

Podstatnou část svého profesního života se věnuje práci školní psycholožky a kariérové poradkyně na gymnáziu. V JCMM propojuje teorii s praxí a pracuje jako odborný konzultant kariérového poradenství. Lektoruje vzdělávací semináře a programy kariérového poradenství pro pedagogy.

Aktuálně se podílí na projektu Žákovské portfolio, jehož záměrem je v souladu s aktuálními trendy ve vzdělávání přinášet do škol téma sebepoznání a mapování kompetencí souhrnně a komplexně ve formě práce s portfolii.