Výzkumný ústav pícninářský a Zemědělský výzkum - Pozvánka

https://www.vupt.cz/storage/app/media/Novinky/Pozvanka_praxe_01_03_2022_ZVT%20A4.pdf?fbclid=IwAR36RKoKl2nG1LBi9e4po5KYWc83Ru39VRQEVBSfT2PICb4EhaS86Jzs078