Výzkumný ústav pícninářský a Zemědělský výzkum  - Spolupráce škol a firem

Výzkumný ústav pícninářský a Zemědělský výzkum - specialisté na výzkum v oblasti zemědělství, potravinářství a biotechnologií. Ale také jediný laboratorní chovatel čmeláka zemního v České republice.

výzkumákem nás provede Mgr. Helena Hutyrová, výzkumný pracovník

 Čím se odlišujete od konkurence?

Mnohaletá praxe a zkušenost našich výzkumných pracovníků v oboru.

Moderní výzkumný program pro zemědělskou praxi.

Moderní postupy pro zlepšení kvality půdy.

Spolupráce na národních i mezinárodních výzkumných projektech.

Inovační postupy obhospodařování půdy.

Šlechtění a využití netradičních druhů v zemědělství a při tvorbě krajiny.

Produkce moderních odrůd se schopností adaptace na měnící se klimatické podmínky.

Jedinečný laboratorní chov čmeláků pro výzkumné účely a opylování.

 Jaký produkty a služby nabízíte?

Agrotechnické zásahy včetně nezbytného chemického ošetření.

Máme akreditaci pro testování účinnosti přípravků na ochranu rostlin.

V akreditované laboratoři virologie provádíme diagnostiku důležitých virových patogenů, ELISA testy i testy resistence ve skleníkových podmínkách.

V mykologické a mykotoxikologické laboratoři provádíme izolaci a determinaci důležitých houbových patogenů.

Provádíme krmivářské analýzy, rozbory rostlin i půdy.

Stanovujeme kvalitu semen (čistota, HTS, klíčivost)

Poskytujeme poradenství v oblasti půdoznalecké, pícninářské i rostlinolékařské.

 Jaké profese se podílejí na produktu, službě?

Absolventi vysokých škol se zemědělským a přírodovědným zaměřením. Nelze přesně říci název profese. Naše činnost je specifická. Uplatnění u nás najde absolvent větší škály oborů zemědělského či přírodovědného zaměření.

 Můžete nám přiblížit jednu z nedostatkových profesí?

Absolventi středních odborných zemědělských a zahradnických škol.

Návštěva ve výzkumném ústavu https://www.youtube.com/watch?v=FGAJfahR3Pc

Exkurze objednávejte zde https://vzdelavanivsem.cz/exkurze/chemie...

Český čmelák http://www.ceskycmelak.cz/