Vzdělávání

Rozvíjejte své dovednosti

 

Tvoříme vám kurzy na míru dle vašich potřeb.

Pokud jste v nabízených kurzech své téma nenašli, dejte nám vědět. Máme toho pro Vás mnohem víc z oblasti manažerského, profesního a osobnostního rozvoje!

Tvorba Koncepce školy

Zažijte týmového ducha a nastavte funkční koncepci rozvoje vaší školy společně.

Vize nejsou jen prázdná slova. Koncepce nastavená s vedením vaší instituce se mnohem lépe komunikuje a předává napříč školou.

Koncepce není jen papír provařených a nic neříkajících frází.

Táhnete za jeden provoz? A přejete si takto pracovat? Pojďte s námi do toho!

Jak pracujeme:

 • Zaměříme se na pilíře, na kterých chcete koncepci školy stavět.
 • Společně se podíváme na vaše hodnoty.
 • Projdeme, co vám funguje a nebo kde to naopak malinko drhne.
 • Vytvoříme společně myšlenkovou mapu vaší školy a SWOT ANALÝZU.
 • Stanovíte si akční kroky, tak abyste naplnili cíle.
 • POJMENUJETE SI JASNĚ VAŠI VIZI A CÍLE!
 • Neopomeneme stávající koncepci, co je ještě aktuální a je třeba dotáhnout a případně zapracovat do nové vize školy.
 • Podpoříme vás na cestě, jak předat vaši vizi z koncepce pracovníkům školy.

Co můžete očekávat:

Setkání bude mít formu týmového koučinku. Týmový koučink je metoda rozvoje týmu, která umožňuje využít zdroje, kterými tým disponuje. Pomáhá členům týmu stanovit si cíle, najít cesty k jejich dosažení a zavázat se, že stanové cíle opravdu plní. Je účelný především pro pracovní týmy, jejichž členové jsou motivovaní a zkušení. Základním východiskem je, že členové týmu mají všechny předpoklady a znalosti pro to, aby dosáhli svých cílů. Kouč nenabízí řešení ani nehodnotí, ale naslouchá a pozoruje, vybízí k novým pohledům na věc. Není v roli znalce oboru, nedává přímé rady, nepoučuje. Snaží se pomoci týmu i jednotlivcům nahlížet jejich vlastní proces, pomáhá zvyšovat hladinu uvědomení. Tím se rozlišuje možnosti jednání týmu v různých situacích, rozvíjí se schopnost členů týmu vědomě se rozhodnout pro to, jak budou v budoucnu dosáhnout svých cílů.

 

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín!

Tvorba koncepce kariérového poradenství

Chcete více rozvíjet kariérové poradenství na vaší škole? Rádi byste vytvořili koncepci kariérového rozvoje pro vaše žáky a nevíte jak na to? Pojďme do toho společně.

Kurz je nabízen týmům pracovníků škol složených z vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků zodpovědných za témata kariérového poradenství. Kurz je realizován pro školy zapojené v projektu iKAP II JMK.

Kurz je složen z několika na sebe navazujících setkání, v průběhu kterých je vytvořena koncepce kariérového poradenství na konkrétní škole. Počet a délka setkání se odvíjí od potřeb jednotlivých škol.

Cíle kurzu:

 • Pojmenování cílových kompetencí absolventů školy.
 • Představení nástrojů na zmapování již realizovaných aktivit na škole.
 • Vytvoření plánu systematického rozvoje cílových kompetencí - nabídka chybějících metod, technik, aktivit.
 • Vytvoření nabídky proškolení či další podpory pedagogů v potřebných technikách, metodách kariérového poradenství.

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín!

Kurz Prevence syndromu vyhoření

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu iKAP JMK II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz je nabízen i vedoucím pracovníkům škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob) a je zaměřen na způsoby předcházení syndromu vyhoření z pohledu managementu školy.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).

Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s fázemi a průběhem syndromu vyhoření a na základě toho jsou u sebe schopni vnímat varovné signály.
 • Účastníci si osvojí různé techniky psychohygieny, uvědomí si své vlastní způsoby předcházení syndromu vyhoření.
 • Vedoucí pracovníci školy jsou seznámeni se způsoby, kterými mohou pomoci předcházet syndromu vyhoření u svých pracovníků.

Obsah kurzu:

 • Co je a jak se projevuje syndrom vyhoření, jeho jednotlivé fáze a příčiny
 • Způsoby předcházení syndromu vyhoření – představení rozmanitých technik psychohygieny a dalších způsobů prevence syndromu vyhoření, zmapování opěrných bodů v životech pedagogů, možnost vyzkoušení skupinové supervize.
 • Vedení škol – jak předcházet syndromu vyhoření u pracovníků (práce s poskytováním zpětné vazby, uzpůsobení pracovního prostředí, představení skupinových aktivit zaměřených na prevenci syndromu vyhoření).

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín!

Koučovací přístup

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu iKAP JMK II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz mohou využít i vedoucí pracovníci škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem, nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob).

Kurz probíhá on-line, délka 2 hodiny. Náplň a délku trvání kurzu lze případně domlouvat se školami individuálně.

Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s koučovacím přístupem a koučovacími  otázkami, aby mohli rozvíjet své manažerské a pedagogické kompetence.
 • Absolvováním semináře získají účastníci dovednost klást efektivně otázky a dokáží podpořit žáky při účinném nastavování cílů.
 • Účastníci si osvojí různé techniky koučinku a koučovací přístup.
 • Vedoucí pracovníci školy jsou seznámeni se způsoby, jak vést svůj pedagogický sbor a jak klást efektivně otázky.
 • Kurz je vhodný jako navazující a nástavba kurzu formativního hodnocení.

Obsah kurzu:

 • Co je koučink
 • Kdy může učitel využít koučovací přístup
 • Příprava koučovacího rozhovoru
 • Princip DUO, model GROW
 • Efektivní kladení otázek
 • Struktura cíle, zásada SMART, kolo životní rovnováhy
 • Praktická ukázka


Lektorka:                    PaedDr. Miluše Těthalová

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín!

Kurz Náročné komunikační situace


Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu iKAP II JMK. Minimální počet účastníků kurzu je 8.
Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně.
Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin.
Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).


Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s různými typy náročných komunikačních situací, s tím, jak předcházet jejich vzniku a jak je řešit.
 • Téma náročných komunikačních situací je představeno jak teoreticky, tak prostřednictvím sebezkušenostních technik a sdílení zkušeností ze školního prostředí.


Obsah kurzu:

 • Komunikace, náročné komunikační situace.
 • Nedorozumění, komunikační šumy – jak vznikají a jak jim předcházet.
 • Konflikty – poziční a zájmová rovina konfliktu, jak řešit konflikty.
 • Konstruktivní kritika – jak jí podávat i přijímat.
 • Zvládání emocí – zvládání vlastních emocí i emocí druhého člověka.

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín!

Kurz Asertivní komunikace

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu IKAP II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz je nabízen i vedoucím pracovníkům škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob) a je veden z pohledu managementu školy.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).

Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s principy efektivní komunikace a s různými typy chování.
 • Účastníci budou schopni identifikovat různé typy manipulativního jednání.
 • Účastníci se seznámí s konceptem asertivního jednání a s možnostmi jeho využití v různých komunikačních situacích v rámci školního prostředí.
 • Účastníci budou znát různé asertivní techniky.
 • Účastníci si osvojí principy a vyzkoušejí si proces Nenásilné komunikace.

Obsah kurzu:

 • Komunikace
 • Předpoklady efektivní komunikace
 • Typy chování
 • Způsoby manipulace
 • Asertivní práva a povinnosti
 • Asertivní techniky
 • Inspirace z Nenásilné komunikace (NVC)

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín!

Kurz Řízení změn

Kurz je nabízen vedoucím pracovníkům škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob) a je veden z pohledu managementu školy.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).

Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s různými koncepty procesu řízení změn a osvojí si principy PDCA cyklu.
 • Účastníci budou navzájem sdílet svou dobrou praxi a zkušenosti se zaváděním změn.
 • Účastníci získají tipy pro efektivní komunikaci, sebemotivaci i motivaci druhých při zavádění změn.
 • Účastníci vytvoří model implementace změny, kterou reálně řeší.

Obsah kurzu:

 • Proces změny
 • PDCA cyklus a JO-JO efekt
 • Řešení problému
 • Komunikace při řízení změn
 • Vize – kde chceme být a kde jsme
 • Motivace k zavádění změny
 • Modelování procesu změny

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín!

Kurz Situační vedení

Kurz je nabízen vedoucím pracovníkům škol (zde neplatí minimum 8 osob) a je veden z pohledu managementu školy.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).

Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s konceptem Situačního vedení tak, aby jej mohli využívat ve své manažerské práci.
 • Účastníci identifikují svůj převažující styl vedení, uvědomí si jeho výhody a limity.
 • Účastníci si vytvoří situační mapu svého týmu.
 • Účastníci dovedou vhodně propojovat typ podřízeného, konkrétní situaci a vhodný styl vedení.

Obsah kurzu:

 • Základní kompetence
 • Motivace – dovednost
 • Typologie podřízených a mapa týmu
 • Manager nebo leader?
 • Styly vedení
 • Způsob vedení a autenticita
 • Situační volba stylu vedení

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín!

Kurz Delegování

Kurz je nabízen vedoucím pracovníkům škol (zde neplatí minimum 8 osob) a je veden z pohledu managementu školy.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).

Cíle kurzu:

 • Účastníci dovedou rozlišit situace vhodné k delegování od situací běžného zadávání úkolů.
 • Účastníci se seznámí s procesem delegování a propojí jej s vhodnými styly vedení.
 • Účastníci si ujasní, co je vhodné nebo naopak nevhodné delegovat.
 • Účastníci budou motivováni k větší míře delegování.

Obsah kurzu:

 • Delegování vs. zadávání úkolů.
 • SMART zadání.
 • Co delegovat a co ne.
 • Výhody delegování.
 • Proces delegování:
  • dívej se
  • pomáhej
  • pomáhám
  • dívám se.
 • Delegování a styl vedení.
 • Motivace při delegování.
 • Nejčastější chyby při delegování a jak se jim vyhnout.

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín!

Kurz Vedení porad

Stává se vám, že odcházíte z porady, a říkáte si, že jste ten čas mohli využít k něčemu užitečnějšímu? Nebo naopak usilujete o efektivní týmové porady, ale nějak to drhne? Porady jsou dlouhé, nedostáváte to, co od nich očekáváte a pracovníci týmu berou poradu jen jako povinnost…

To je realita mnoha týmů, ale máte příležitost to změnit.

Cíle kurzu:

 • Efektivní vedení porad
 • Záběr na výsledek

Obsah kurzu:

 • podíváme se na nejčastější překážky a na to, co očekáváme od dobré porady
 • vyzkoušíme různé techniky vedení porad

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín na vaší škole!

Kurz FORMATIVNÍ HODNOCENÍ 

UKONČEN. Do kurzu se zapojilo celkem 9 škol a bylo proškoleno 113 pedagogů!

 

Kurz je určen učitelským kolektivům středních škol Jihomoravského kraje.

CÍLE KURZU:

 • rozlišíme sumativní a formativní hodnocení
 • zformulujeme popisnou zpětnou vazbu
 • zformulujeme příklad na hodnotící kritéria, případně i indikátory.
 • naplánujeme své další kroky v oblasti formativního hodnocení

TÉMATA KURZU:

5 metod formativního hodnocení:      

 • Pracujeme s cíli učení a vyhodnocujeme je
 • Pracujeme s hodnotícími kritérii a indikátory
 • Poskytujeme žákům popisnou zpětnou vazbu
 • Vedeme žáky k sebehodnocení
 • Vedeme žáky k vrstevnickému hodnocení

K těmto metodám si popíšeme a vyzkoušíme vybrané techniky formativního hodnocení.

LEKTOR

PhDr. Libor Kyncl - lektor, mentor a systemický kouč

Vystudoval učitelský obor jazyk český – dějepis. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na ČŠI. Jako lektor se zaměřuje na program RWCT, formativní hodnocení, osobnostní a sociální výchovu, klíčové kompetence, kooperativní vyučování, metody aktivního učení, čtenářskou gramotnost, koučování, mentoring.

A co říkají ti, co zažili kurz Formativní hodnocení?

Mgr. Pavla Frňková

 pavla.frnkova@jcmm.cz

 +420 727 965 847