Vzdělávání

Rozvíjejte své dovednosti

Tvoříme vám kurzy na míru dle vašich potřeb. Pokud jste v tématech nenašli, co je pro Vás užitečné, dejte nám vědět. Máme toho pro Vás mnohem víc.

Manažerský rozvoj

 • práce s vizí a cíli
 • vedení výběrového řízení
 • vedení motivačních a hodnotících pohovorů
 • vedení porad
 • práce se strategickými dokumenty
 • úkolování a delegování
 • efektivní zpětná vazba
 • zavádění a zvládání změn
 • firemní kultura, pracovní hodnoty

Profesní rozvoj

 • formativní hodnocení
 • projektová výuka
 • spolupráce s rodiči
 • adaptační programy
 • metody práce se skupinou
 • mapování kompetencí
 • kariérní portfólio
 • vedení poradenského rozhovoru
 • koučovací přístupy  v pedagogické činnosti

Osobnostní rozvoj

 • syndrom vyhoření - odolnost vůči zátěži
 • schopnost argumentovat - asertivita a asertivní techniky
 • komunikační dovednosti - verbální, neverbální, online komunikace
 • náročné komunikační situace, dovednost řešit konflikty
 • tvořivost – kreativita a originalita myšlení
 • práce s předsudky a předpoklady
 • motivace 

Kurz Prevence syndromu vyhoření

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu iKAP JMK II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz je nabízen i vedoucím pracovníkům škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob) a je zaměřen na způsoby předcházení syndromu vyhoření z pohledu managementu školy.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).

Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s fázemi a průběhem syndromu vyhoření a na základě toho jsou u sebe schopni vnímat varovné signály.
 • Účastníci si osvojí různé techniky psychohygieny, uvědomí si své vlastní způsoby předcházení syndromu vyhoření.
 • Vedoucí pracovníci školy jsou seznámeni se způsoby, kterými mohou pomoci předcházet syndromu vyhoření u svých pracovníků.

Obsah kurzu:

 • Co je a jak se projevuje syndrom vyhoření, jeho jednotlivé fáze a příčiny
 • Způsoby předcházení syndromu vyhoření – představení rozmanitých technik psychohygieny a dalších způsobů prevence syndromu vyhoření, zmapování opěrných bodů v životech pedagogů, možnost vyzkoušení skupinové supervize.
 • Vedení škol – jak předcházet syndromu vyhoření u pracovníků (práce s poskytováním zpětné vazby, uzpůsobení pracovního prostředí, představení skupinových aktivit zaměřených na prevenci syndromu vyhoření).

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín!

Kurz FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

Kurz je určen učitelským kolektivům středních škol Jihomoravského kraje.

CÍLE KURZU:

 • rozlišíme sumativní a formativní hodnocení
 • zformulujeme popisnou zpětnou vazbu
 • zformulujeme příklad na hodnotící kritéria, případně i indikátory.
 • naplánujeme své další kroky v oblasti formativního hodnocení

TÉMATA KURZU:

5 metod formativního hodnocení:      

 • Pracujeme s cíli učení a vyhodnocujeme je
 • Pracujeme s hodnotícími kritérii a indikátory
 • Poskytujeme žákům popisnou zpětnou vazbu
 • Vedeme žáky k sebehodnocení
 • Vedeme žáky k vrstevnickému hodnocení

K těmto metodám si popíšeme a vyzkoušíme vybrané techniky formativního hodnocení.

LEKTOR

PhDr. Libor Kyncl - lektor, mentor a systemický kouč

Vystudoval učitelský obor jazyk český – dějepis. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na ČŠI. Jako lektor se zaměřuje na program RWCT, formativní hodnocení, osobnostní a sociální výchovu, klíčové kompetence, kooperativní vyučování, metody aktivního učení, čtenářskou gramotnost, koučování, mentoring.

A co říkají ti, co zažili kurz Formativní hodnocení?

Mgr. Pavla Frňková

 pavla.frnkova@jcmm.cz

 +420 727 965 847

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace