Vzdělávání

Rozvíjejte své dovednosti

 

Tvoříme vám kurzy na míru dle vašich potřeb.

Pokud jste v nabízených kurzech své téma nenašli, dejte nám vědět. Máme toho pro Vás mnohem víc z oblasti manažerského, profesního a osobnostního rozvoje!

 

Tyto aktivity nabízíme školám již zapojeným v projektu

iKAP JMK II. 

Článek: Koncepce podpory kariérového rozvoje žáků a zavádění kariérových portfolií na školách

Tvorba Koncepce školy

Zažijte týmového ducha a nastavte funkční koncepci rozvoje vaší školy společně.

Vize nejsou jen prázdná slova. Koncepce nastavená s vedením vaší instituce se mnohem lépe komunikuje a předává napříč školou.

Koncepce není jen papír provařených a nic neříkajících frází.

Táhnete za jeden provoz? A přejete si takto pracovat? Pojďte s námi do toho!

Jak pracujeme:

 • Zaměříme se na pilíře, na kterých chcete koncepci školy stavět.
 • Společně se podíváme na vaše hodnoty.
 • Projdeme, co vám funguje a nebo kde to naopak malinko drhne.
 • Vytvoříme společně myšlenkovou mapu vaší školy a SWOT ANALÝZU.
 • Stanovíte si akční kroky, tak abyste naplnili cíle.
 • POJMENUJETE SI JASNĚ VAŠI VIZI A CÍLE!
 • Neopomeneme stávající koncepci, co je ještě aktuální a je třeba dotáhnout a případně zapracovat do nové vize školy.
 • Podpoříme vás na cestě, jak předat vaši vizi z koncepce pracovníkům školy.

Co můžete očekávat:

Setkání bude mít formu týmového koučinku. Týmový koučink je metoda rozvoje týmu, která umožňuje využít zdroje, kterými tým disponuje. Pomáhá členům týmu stanovit si cíle, najít cesty k jejich dosažení a zavázat se, že stanové cíle opravdu plní. Je účelný především pro pracovní týmy, jejichž členové jsou motivovaní a zkušení. Základním východiskem je, že členové týmu mají všechny předpoklady a znalosti pro to, aby dosáhli svých cílů. Kouč nenabízí řešení ani nehodnotí, ale naslouchá a pozoruje, vybízí k novým pohledům na věc. Není v roli znalce oboru, nedává přímé rady, nepoučuje. Snaží se pomoci týmu i jednotlivcům nahlížet jejich vlastní proces, pomáhá zvyšovat hladinu uvědomení. Tím se rozlišuje možnosti jednání týmu v různých situacích, rozvíjí se schopnost členů týmu vědomě se rozhodnout pro to, jak budou v budoucnu dosáhnout svých cílů.

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín!

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde:https://classroom.google.com/c/NjAxNTIwOTM0OTM3?cjc=so3yur2

Tvorba koncepce kariérového poradenství

Chcete více rozvíjet kariérové poradenství na vaší škole? Rádi byste vytvořili koncepci kariérového rozvoje pro vaše žáky a nevíte jak na to? Pojďme do toho společně.

Kurz je nabízen týmům pracovníků škol složených z vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků zodpovědných za témata kariérového poradenství. Kurz je realizován pro školy zapojené v projektu iKAP II JMK.

Kurz je složen z několika na sebe navazujících setkání, v průběhu kterých je vytvořena koncepce kariérového poradenství na konkrétní škole. Počet a délka setkání se odvíjí od potřeb jednotlivých škol.

Cíle kurzu:

 • Pojmenování cílových kompetencí absolventů školy.
 • Představení nástrojů na zmapování již realizovaných aktivit na škole.
 • Vytvoření plánu systematického rozvoje cílových kompetencí - nabídka chybějících metod, technik, aktivit.
 • Vytvoření nabídky proškolení či další podpory pedagogů v potřebných technikách, metodách kariérového poradenství.
 • Možnost s propojením tvorby portfolií

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín!

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjE0ODY1NzAzMjI1?cjc=xabkj3y

Kurz Prevence syndromu vyhoření

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu iKAP JMK II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz je nabízen i vedoucím pracovníkům škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob) a je zaměřen na způsoby předcházení syndromu vyhoření z pohledu managementu školy.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).

Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s fázemi a průběhem syndromu vyhoření a na základě toho jsou u sebe schopni vnímat varovné signály.
 • Účastníci si osvojí různé techniky psychohygieny, uvědomí si své vlastní způsoby předcházení syndromu vyhoření.
 • Vedoucí pracovníci školy jsou seznámeni se způsoby, kterými mohou pomoci předcházet syndromu vyhoření u svých pracovníků.

Obsah kurzu:

 • Co je a jak se projevuje syndrom vyhoření, jeho jednotlivé fáze a příčiny
 • Způsoby předcházení syndromu vyhoření – představení rozmanitých technik psychohygieny a dalších způsobů prevence syndromu vyhoření, zmapování opěrných bodů v životech pedagogů, možnost vyzkoušení skupinové supervize.
 • Vedení škol – jak předcházet syndromu vyhoření u pracovníků (práce s poskytováním zpětné vazby, uzpůsobení pracovního prostředí, představení skupinových aktivit zaměřených na prevenci syndromu vyhoření).

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín!

Přihlásit se do e-learningové části kurz můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjE0NzM1MDk2OTc2?cjc=6nxqwr3

 

Koučovací přístup

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu iKAP JMK II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz mohou využít i vedoucí pracovníci škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem, nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob).

Kurz probíhá on-line, délka 2 hodiny. Náplň a délku trvání kurzu lze případně domlouvat se školami individuálně.

Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s koučovacím přístupem a koučovacími  otázkami, aby mohli rozvíjet své manažerské a pedagogické kompetence.
 • Absolvováním semináře získají účastníci dovednost klást efektivně otázky a dokáží podpořit žáky při účinném nastavování cílů.
 • Účastníci si osvojí různé techniky koučinku a koučovací přístup.
 • Vedoucí pracovníci školy jsou seznámeni se způsoby, jak vést svůj pedagogický sbor a jak klást efektivně otázky.
 • Kurz je vhodný jako navazující a nástavba kurzu formativního hodnocení.

Obsah kurzu:

 • Co je koučink
 • Kdy může učitel využít koučovací přístup
 • Příprava koučovacího rozhovoru
 • Princip DUO, model GROW
 • Efektivní kladení otázek
 • Struktura cíle, zásada SMART, kolo životní rovnováhy
 • Praktická ukázka


Lektorka:                    PaedDr. Miluše Těthalová

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín! 

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjAwOTI1NDU3NDk4?cjc=vdye2ml

Kurz Náročné komunikační situace


Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu iKAP II JMK. Minimální počet účastníků kurzu je 8.
Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně.
Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin.
Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).


Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s různými typy náročných komunikačních situací, s tím, jak předcházet jejich vzniku a jak je řešit.
 • Téma náročných komunikačních situací je představeno jak teoreticky, tak prostřednictvím sebezkušenostních technik a sdílení zkušeností ze školního prostředí.

Obsah kurzu:

 • Komunikace, náročné komunikační situace.
 • Nedorozumění, komunikační šumy – jak vznikají a jak jim předcházet.
 • Konflikty – poziční a zájmová rovina konfliktu, jak řešit konflikty.
 • Konstruktivní kritika – jak jí podávat i přijímat.
 • Zvládání emocí – zvládání vlastních emocí i emocí druhého člověka.

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín!

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjE0NTg2MTcyOTQ3?cjc=l5yqjyp

Kurz Asertivní komunikace

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu IKAP II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz je nabízen i vedoucím pracovníkům škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob) a je veden z pohledu managementu školy.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).

Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s principy efektivní komunikace a s různými typy chování.
 • Účastníci budou schopni identifikovat různé typy manipulativního jednání.
 • Účastníci se seznámí s konceptem asertivního jednání a s možnostmi jeho využití v různých komunikačních situacích v rámci školního prostředí.
 • Účastníci budou znát různé asertivní techniky.
 • Účastníci si osvojí principy a vyzkoušejí si proces Nenásilné komunikace.

Obsah kurzu:

 • Komunikace
 • Předpoklady efektivní komunikace
 • Typy chování
 • Způsoby manipulace
 • Asertivní práva a povinnosti
 • Asertivní techniky
 • Inspirace z Nenásilné komunikace (NVC)

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín! 

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjE0ODY0NzI1NzM0?cjc=l63b2s4

Kurz Řízení změn

Kurz je nabízen vedoucím pracovníkům škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob) a je veden z pohledu managementu školy.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).

Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s různými koncepty procesu řízení změn a osvojí si principy PDCA cyklu.
 • Účastníci budou navzájem sdílet svou dobrou praxi a zkušenosti se zaváděním změn.
 • Účastníci získají tipy pro efektivní komunikaci, sebemotivaci i motivaci druhých při zavádění změn.
 • Účastníci vytvoří model implementace změny, kterou reálně řeší.

Obsah kurzu:

 • Proces změny
 • PDCA cyklus a JO-JO efekt
 • Řešení problému
 • Komunikace při řízení změn
 • Vize – kde chceme být a kde jsme
 • Motivace k zavádění změny
 • Modelování procesu změny

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín!

Přihlásit se do e-learnigové části můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjEwMzY0MTU0NzMy?cjc=kbl6lyb

Kurz Vedení porad

Stává se vám, že odcházíte z porady, a říkáte si, že jste ten čas mohli využít k něčemu užitečnějšímu? Nebo naopak usilujete o efektivní týmové porady, ale nějak to drhne? Porady jsou dlouhé, nedostáváte to, co od nich očekáváte a pracovníci týmu berou poradu jen jako povinnost…

To je realita mnoha týmů, ale máte příležitost to změnit.

Cíle kurzu:

 • Efektivní vedení porad
 • Záběr na výsledek

Obsah kurzu:

 • podíváme se na nejčastější překážky a na to, co očekáváme od dobré porady
 • vyzkoušíme různé techniky vedení porad

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín na vaší škole!

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjA3Njk3MzM4Mjkw?cjc=yupqklk

Poznej svůj talent – spolupráce v týmu

Rozsah minimálně 2 hodiny, případně dle domluvy zakázky. 

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu iKAP JMK II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz lze realizovat prezenčně, nebo on-line. Rozsah kurzu dle domluvy.

Cíle kurzu:

Každý máme své talenty a silné stránky. Na semináři objevíte své kompetence, které můžete uplatnit v jakémkoliv pracovním týmu. Dozvíte se více o vašich manažerských předpokladech, učitel jako leader třídy. Dotkneme se tématu, jaké jsou způsoby spolupráce v týmu. Jak lze podpořit tým. V rámci semináře probereme téma motivace a druhy motivace, které jsou důležitým motorem činnosti týmu.
 

Obsah kurzu:

 • Projdeme a zjistíme vaše silné stránky a talenty
 • Jaký je Váš přínos v týmu – týmové role
 • Jaké jsou vaše manažerské předpoklady
 • Jak lze spolupracovat v týmu
 • Motivace, druhy motivace
 • Aktivity můžete využít také ve vašich třídách se studenty

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín!

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NTYzMjA2MjczOTA4?cjc=l5cogra

 

Organizace práce a práce s časem

Kurz je zaměřen na představení teoretických konceptů timemanagementu a z nich vyplývajících konkrétních technik a kroků vedoucích k lepší organizaci času a práce. Účastníci si mohou vyzkoušet jednotlivé techniky a posoudit, které vnímají sami pro sebe jako efektivní či užitečné. Většinu technik lze v určité modifikaci využít i při práci s žáky, respektive nabídnout je žákům jako způsob, jak zefektivnit proces učení či organizaci času.

Obsah kurzu:

 • Teoretické seznámení s time managementem čtyř generací a praktická aplikace jednotlivých teorií.
 • Principy vytvoření to-do listu a jak s ním dále zacházet.
 • Návod na vytvoření časového snímku dne a sestavení křivek kondice jednotlivých účastníků.
 • Analýza "časožroutů" a hledání způsobů, jak jim předcházet.
 • Seznámení s Eisenhowerovým prinprincipem a jeho aplikace v praxi.
 • Zlaté principy time managementu.

Délka kurzu: 3 hodiny

Forma kurzu: prezenční/online dle potřeb účastníků a epidemiologické situace

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín!

Přihlásit se do e-learningového kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjEyMTAxMTc2OTkw?cjc=kmsbhyx 

Motivace zaměstnanců

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu iKAP JMK II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz je nabízen i vedoucím pracovníkům škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob)

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).

Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s hlavními faktory motivace a tipy pro osobní motivaci
 • Účastníci si osvojí různé techniky jako je aktivní naslouchání, oceňování, a uvědomí si své vlastní potřeby a možnosti, jak je naplňovat a také kde hledat své vlastní zdroje motivace
 • Vedoucí pracovníci školy jsou seznámeni se způsoby, jak mohou motivovat své zaměstnance a jak pracovat s benefity

Obsah kurzu:

 • Co je motivace, vnější a vnitřní faktory motivace
 • Hlavní tipy osobní motivace a jejich individuální potřeby
 • Role vedoucího, styly vedení a možnosti motivace zaměstnanců
 • Identifikace potřeb pracovníků
 • Metoda aktivního naslouchání
 • Práce s benefity

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín!

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjEyMzA5MDE1NzE5?cjc=rzjx2bf

Prokrastinace a time management

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu iKAP II JMK. Minimální počet účastníků kurzu je 8.
Přesná náplň a délka trvání kurzu je domluvená se školami individuálně.
Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin.
Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).

Cíle kurzu:

Na kurzu se seznámíte s možnými příčinami vzniku prokrastinace. Hlavním smyslem kurzu je pomoci vám osvojit si a udržet nové návyky, zvýšit osobní efektivitu a správně nastavit svůj time management. 

Seznámíte s konkrétními a praktickými nástroji time managementu, které vám pomohou nad prokrastinací zvítězit.

Obsah kurzu:

 • Prokrastinace, začarovaný kruh odkládání, rozhodovací paralýza. 
 • Seberegulace, stanovení smart cílů, Eisenhowerův princip. 
 • Time management, definice časožroutů, zlaté principy 3S. 

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín!

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjE0Mjk4NzEwMzcx?cjc=eqkuqfs

Problémy adolescentů po Covidu


Jak se žije dospívajícím v časech nejistoty: Potřeby a problémy teenagerů ve škole.  

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu IKAP II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 6 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně.

Cíle kurzu:

Současná doba přináší jako velkou výzvu pro všechny popasovat se s nejistotou, ať už stran tématu Covidu, karantén a izolace nebo nejisté celospolečenské situace.

Vhled do tématu obtíží spojených s dospíváním: Jak vypadá a co obnáší běžné a zdravé dospívání, co už je na a za hranicí zdravého vývoje, jak se trauma prožité během období Covidových karantén a izolace projevuje u dospívajících.  

Obsah kurzu:

 • Jaký vliv měly a mají tyto události na současné dospívající?
 • Promítlo se období karantén a izolace do psychického stavu teenagerů a jak? 
 • Jak s těmito tématy můžeme pracovat ve škole?
 • Jak podpořit dospívající ve zvládání náročného období a jak podpořit sami sebe?

Lektorky: Mgr. Pavla Frňková, PaedDr. Miluše Těthalová

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín!

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjEzMzU0MTAyNjMy?cjc=o574r5c

 

 

Zpětné vazby

Kurz Motivační a hodnotící rozhovory

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu IKAP II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz je nabízen i vedoucím pracovníkům škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob) a je veden z pohledu managementu školy.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně.

Obsah kurzu:

Kurz je zaměřen na vedení motivačních a hodnotících pohovorů se zaměstnanci školy. Na začátku se zabýváme stanovením cílů rozhovorů a na základě toho vymýšlíme strukturu rozhovoru, která z nich bude vycházet. Jsou také sepsány konkrétní otázky a navržena organizace vedení rozhovoru (kdo ho vede, jakým způsobem probíhá příprava atd.). 

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátovi a domluvte si termín! 

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NTYzNzQ5NzYwMzA1?cjc=5z5napj

 

Kurz Spolupráce mezi učiteli

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu iKAP JMK II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.
Kurz mohou využít i vedoucí pracovníci škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem, nebo je pro ně realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob).
Obvyklá délka kurzu je 3 hodiny . Náplň a délku trvání lze případně domlouvat se školami individuálně.

 

Cíle kurzu:

 • Formou sebezkušenosti si účastníci vyzkouší, jaké jsou výhody spolupráce.
 • Pojmenování činností, které jsou i nejsou vhodné pro spolupráci, jaké jsou překážky spolupráce.
 • Představení jednotlivých metod spolupráce mezi učiteli (tandemová výuka, náslechy, supervize, uvádějící učitel atd.)
 • Účastníci se seznámí s různými typy týmových rolí a zjistí, jaké role v týmu jsou pro ně nejpřirozenější.

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín!

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjA0OTAwNTUwMDcy?cjc=kkg5t5m

Kurz Tandemy, náslechy

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol zapojených v projektu IKAP II. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz je nabízen i vedoucím pracovníkům škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob) a je veden z pohledu managementu školy.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně. 

Obsah kurzu:

Kurz je zaměřen na 2 oblasti  - tandemovou výuku a náslechy mezi učiteli.

U obou témat se podíváme na přínosy těchto aktivit, jejich cíle, a dále postup, kterým mají být realizovány. Zaměříme se na to, jak tyto aktivity domlouvat, připravit se na ně, realizovat je a poté je reflektovat jak mezi sebou, tak s žáky.

Podíváme se i na úskalí a problémy, které mohou nastat jak při tandemové výuce, tak při násleších, a jakým způsobem je řešit.

Účastníci dostanou 2 typy hospitačních archů, které mohou ve své náslechové činnosti využít. Proběhne také nácvik realizace náslechu. 
 

Zapojte se i vy! Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín!

Přihlásit se do e-learningové části kurzu můžete zde: https://classroom.google.com/c/NjA1MzY5MTgwMDkx?cjc=tdqcd2f

Kurz FORMATIVNÍ HODNOCENÍ 

E-learning zaměřený na představení základních principů a metod formativního hodnocení. E-learning je tvořen krátkými videi, učebními materiály, kvízy a praktickými úkoly. Naleznete zde další videa s různými pohledy a přístupy k formativnímu hodnocení.

Kurz je určen učitelům ze středních škol jihomoravského kraje. 

Přihlásit se můžete zde.

CÍLE KURZU:

 • rozlišíme sumativní a formativní hodnocení
 • zformulujeme popisnou zpětnou vazbu
 • zformulujeme příklad na hodnotící kritéria, případně i indikátory.
 • naplánujeme své další kroky v oblasti formativního hodnocení

TÉMATA KURZU:

5 metod formativního hodnocení:      

 • Pracujeme s cíli učení a vyhodnocujeme je
 • Pracujeme s hodnotícími kritérii a indikátory
 • Poskytujeme žákům popisnou zpětnou vazbu
 • Vedeme žáky k sebehodnocení
 • Vedeme žáky k vrstevnickému hodnocení

K těmto metodám si popíšeme a vyzkoušíme vybrané techniky formativního hodnocení.

LEKTOŘI

PhDr. Libor Kyncl - lektor, mentor a systemický kouč

Vystudoval učitelský obor jazyk český – dějepis. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na ČŠI. Jako lektor se zaměřuje na program RWCT, formativní hodnocení, osobnostní a sociální výchovu, klíčové kompetence, kooperativní vyučování, metody aktivního učení, čtenářskou gramotnost, koučování, mentoring.

Mgr. Pavla Frňková -  JCMM

Pavla pracuje jako kariérová poradkyně, lektorka, koordinátorka škol v projektu iKAP II JMK, koučka, terapeutka a supervizorka. Absolvovala arteterapeutický výcvik, Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení a nyní je frekventantkou výcviku Na řešení orientovaná supervize a koučování. Je držitelkou certifikátu Reteaming® kouče. Má zkušenosti z oblasti sociálních služeb, kariérového poradenství pro nezaměstnané a rozvoje kariérového poradenství na základních a středních školách. 

 

Mgr. Pavla Frňková

 pavla.frnkova@jcmm.cz

 +420 727 965 847