Brožura vzdělávací cesty - Užitečné pomůcky

Nedílnou součástí kariérového poradenství je pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě, která vede k budoucímu pracovnímu uplatnění. Jaké cesty to jsou?