23-033-H Profesní kvalifikace - Zámečník

Anotace:
Pro účastníky se základním vzděláním, absolvování svárečského kurzu ve svářečské škole před vstupem do rekvalifikační­ho kurzu nutné. Obsahová náplň: Normalizace, technická dokumentace, technologie ručního zpracování kovů, obrábění, rovnání kovů lisováním za tepla, ohýbání a zkružování, svařování.

Popis kurzu:
Získat dovednosti v ručním zpracování kovů.
23-033-H Profesní kvalifikace - Zámečník
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Zámečník

Zámečník (23-003-H)
Profesní rekvalifikace pro dělnická povolání Forma výuky: prezenční, denní Teoretická příprava 79 hodin, Praktická příprava 221 hodin, Ověření získání znalostí a dovedností 10 hodin, Celkem 310 hodin
Na dotaz
Střední odborná škola a Střední odborné…