Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích

Popis kurzu:
Obsah:
Úvod do grafiky
• vektorová a bitmapová grafika
• rozlišení obrazu, barevná hloubka
• formáty grafických souborů
• barevné modely, harmonie barev
• přehled grafického software

Bezplatné on-line zdroje designových prvků
• barevná schémata
• fonty
• ikony, symboly
• vektorové ilustrace
• fotografie
• konverze grafických formátů

Tvorba a úprava bitmapové grafiky – pixlr.com
• přihlášení do pixlr.com
• import obrazu, výběr z galerie
• změna rozměrů
• ořez
• vrstvy, transformace vrstev
• odstranění pozadí
• úpravy jasu, kontrastu, barev
• úpravy ostrosti a kresebnosti
• barevné tónování, grafické efekty
• retušování
• kreslení
• vkládání grafických elementů
• vkládání textu
• ukládání obrazu

Tvorba a úprava vektorové grafiky – vectr.com
• přihlášení do vectr.com
• tvorba nového dokumentu, stránky, nastavení
• mřížka, vodící linky
• import grafiky
• kreslení základních tvarů
• manipulace s tvary
- poloha, velikost, rotace, zrcadlení
- zarovnání, rozmístění, pořadí
- seskupení
- kombinace tvarů
• vrstvy
• kreslení tužkou a perem
• editace křivek
• formátování tvarů (výplň, obrys, průhlednost, stín)
• vkládání a editace textu
• export a sdílení

Grafický design – canva.com
• přihlášení do canva.com, rozdíly mezi bezplatným a „Pro“ účtem
• tvorba návrhů ze šablon
- letáky, plakáty
- grafika pro sociální sítě
- marketing, reklama
- pozvánky, oznámení, přání
- fotokoláže a fotoalba
- prezentace, dokumenty
• vkládání a úprava designových prvků
- fotografie
- rámečky
- tvary, ikony a ilustrace
- grafy
- text
- pozadí
• vkládání prvků z externích zdrojů
• sdílení výtvorů, týmy
• publikování, stažení a tisk výtvorů

Rozsah kurzu: 12 hodin ve 2 dnech

Nabyté znalosti a dovednosti:
Kurz Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích vás naučí využívat grafické on-line programy jako canva.com, vectr.com a pixlr.com. Kurz je určen všem, kteří chtějí sami vytvořit jednoduché grafické materiály jako plakáty, letáky, grafiku pro sociální sítě atd. v bezplatných on-line grafických nástrojích. Předpokládáme základní znalost práce na PC.

Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích
17.6.2024 - 18.6.2024
Prezenční
objednat Cena
3 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Počítačové kurzy, IT » Grafika

Kurz Adobe Illustrator pro začátečníky
Kurz s rozsahem 2x4 hodiny. Osnova: Seznámení s programem, základy vektorové grafiky, práce s perem, práce s okny, tvorba objektů nástrojem cestář, práce ve vrstvách, zarovnání objektů, práce s textem, přechodem, stínováním. Kurz je otvírán…
Na dotaz
Střední škola grafická Brno, příspěvková…
Kurz Adobe Illustrator pro středně pokročilé
Kurz o rozsahu 2x4 hodiny. Osnova: Vytváření jednoduché vektorové grafiky, tvorba efektivních přechodů, převedení bitmapových podkladů na vektorovou grafiku, tvorba loga a vektorového obrazu.
Na dotaz
Střední škola grafická Brno, příspěvková…
Kurz Adobe Acrobat pro začátečníky
Kurz s rozsahem 2x4 hodiny. Osnova: Seznámení s programem, práce se stránkami a jejich základními funkcemi, práce s komentáři, tvorba PDF, ukládání pro tisk, export PDF, předtisková příprava, kontrola výstupu PDF Kurz je otvírán nepravidelně,…
Na dotaz
Střední škola grafická Brno, příspěvková…