Psychologie v marketingu a obchodu

Popis kurzu:
Skryté psychologické mechanismy rozhodování zákazníků a jak s nimi pracovat Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jste na nějakou nabídku řekli “ano”, i když jste vlastně nechtěli? Z jakého důvodu působí na zákazníky prezentace jedné firmy lépe než podobná prezentace jiné firmy? Při rozhodování o tom jaké nabídce věnovat pozornost každého z nás ovlivňuje spousta skrytých, iracionálních faktorů - od rozbouřených emocí přes společenské zvyklosti a předsudky až po základní psychologické mechanismy. Seminář přináší praktické i poučné poznatky o tom, jak vznikají nákupní rozhodnutí zákazníků a jak tyto informace využít i ve vašem podnikání. Co vám akce přinese? Rozhodnutí o koupi nějakého zboží či služby není založeno pouze na logických skutečnostech. Seznámíte se s psychologickými faktory, které mají na rozhodování lidí významný vliv a zjistíte, jak s nimi můžete pracovat. Vysvětlíme si to teoreticky a vyzkoušíme také několik experimentů přímo na semináři. Komu akci doporučujeme? Seminář je určen pro podnikatele a manažery firem, obchodníky, marketéry a pracovníky, kteří chtějí rozšířit své dosavadní znalosti a zkušenosti v oblasti marketingu a obchodu. Program akce ● Dva systémy myšlení. ● Ekoni vrs. normální lidé. ● Mocné slovo zdarma a další kouzla s cenou. ● Principy ovlivňování. Slovo lektora „Také se vám stává, že vyhovíte někomu v jeho požadavku, i když vlastně nechcete? Nebo uděláte nákupní rozhodnutí, se kterým nejste později spokojení? Naše chování je iracionální, ale na druhou stranu není náhodné. Rozhodovací mechanismy se dají předvídat, protože jsou trvalé a máme je napevno zakódované v mozku. Věřili byste, že stačí výsledek hodu kostkou k ochotě zaplatit za něco dvakrát víc? Nebo, že ke zvýšení prodeje o 40% stačí jedna správně položená otázka? Po tomto semináři pochopíte, z jakého důvodu to tak je.“
Psychologie v marketingu a obchodu
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
1 990 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Komunikace

Profesionální komunikace ve službách
Program: • Kompetenční model (soubor jasně daného pozorovatelného chování poskytovatelů služeb), který vychází z cílů, strategie a originality poskytovaných služeb. • Verbální komunikace, včetně profesionální etikety. • Neverbální komunikace,…
Na dotaz
Mgr. Soňa Nedomová
Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a…
Začínáte s tvorbou textu? Je Vaším úkolem úprava písemností? Chcete se profesně zdokonalit v tom, co jste již zvládli? Chcete text zestručnit, rozvlnit, oživit, sjednotit? Logicky provázat, zbavit komických nesmyslů? (A umět úpravy s jistotou…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Asertivní komunikace
Asertivita je schopnost prosadit svůj názor, avšak ne na úkor druhých. V průběhu semináře se dozvíte PROČ je z psychologického hlediska, tak těžké říct NE! Zaměříme se na vzorce myšlení, které nám v tom brání. Seznámíte se s tím, CO to asertivita je…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.