Základní kurz řidičů vysokozdvižných vozíků

Popis kurzu:
Kurz je určen pro pracovníky, kteří při výkonu zaměstnání používají vysokozdvižné a manipulační vozíky. K používání těchto vozíků je nutné oprávnění. Kurz probíhá v odpoledních hodinách. Rozsah kurzu je 20 hodin.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Výstupem je osvědčení k obsluze vysokozdvižných vozíků.

Základní kurz řidičů vysokozdvižných vozíků
Na dotaz
Znojmo
Prezenční
Cena
2 400 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Vysokozdvižný vozík/Vazač

Vazačský kurz
Kurz slouží ke zvyšování dovednosti a znalosti k daným tématům. Rozsah kurzu jsou 4 hodiny. Výstupem je osvědčení o absolvování kurzu.
Na dotaz
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,…