Vysokozdvižný vozík/Vazač

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Vysokozdvižný vozík/Vazač

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro vysokozdvižný vozík, jedná se o školení obsluhy strojů určených pro manipulaci s břemeny. Stroje mohou být spalovací, elektrické, elektrovozíky nebo motovozíky. Absolvent kurzu ovládá mimo jiné také bezpečnost práce, která je nezbytná v prevenci rizik a BOZP v oboru doprava a logistika. Absolvování kurzu vysokozdvižných vozíků zohledňují i pojišťovny při pojistném plnění případné události.