Kominík

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Kominík

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro kominíky, naučíte se samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací a sanacemi, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení. V případě montáže komínů a komínových vložek je také nutná výuka základů zdění, šamotování a omítání plus základy ručního zpracování kovů. Kominíci také provádějí měření spalin a kontrolu a čištění spalinových cest. Absolvent zvládne připojování spotřebičů na plynná paliva na kouřovou cestu, měření složení plynných spalin a vyhodnocování naměřených hodnot jako revizní technik spalinových cest.

Dvoudenní kurz návrhy a výpočty komínů dle ČSN EN 13384 v…
Absolventi se naučí prakticky provádět tepelně technické návrhy a výpočty komínů a spalinových cest dle ČSN EN 13384 na PC v programu Protech Komín. Výpočty nebo podklady k návrhu jsou od 1.1.2016 nedílnou součástí technického protokolu revizní…
Na dotaz
Jan Leksa
Kominík
Absolventi se naučí základy zdění, šamotování a omítání, základy ručního zpracování kovů, čištění průduchů komínů a kouřovodů, vypalování komínů, připojování spotřebičů na plynná paliva na kouřovou cestu, čištění spotřebičů paliv pro lokální…
Na dotaz
Střední škola stavebních řemesel Brno…
Kominík - Revizní technik spalinových cest
Vzdělávací program obsahuje kompletní přípravu na profesi Kominík –Revizní technik spalinových cest. Absolvent je schopen provádět činnosti spojené s posuzováním návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest, s návrhy a výpočty spalinové cesty,…
Na dotaz
Střední škola stavebních řemesel Brno…
Kominík revizní technik spalinových cest - přípravný kurz, Žďár…
Uchazeč bude seznámen nejen s aktuálními právními předpisy vymezujícími provádění revizí spalinových cest, ale i s praktickým provedením revize na různých provedeních odvodu spalin a spotřebičích.
Na dotaz (+1 další)
Jan Leksa
Návrhy a výpočty komínů dle ČSN EN 13384 v programu Protech…
Lektor s více než 25 letou praxí ve výpočtech komínů (člen technické komise a viceprezident SKČR) naučí prakticky provádět tepelně technické návrhy a výpočty komínů dle ČSN EN 13384 na PC v programu Protech Komín. Výpočty nebo podklady k návrhu jsou…
Na dotaz (+1 další)
Jan Leksa
Online návrhy a výpočty komínů dle ČSN EN 13384-1 v programu…
Lektor s více než 20 letou praxí ve výpočtech komínů (člen technické komise a viceprezident SKČR) naučí prakticky provádět tepelně technické návrhy a výpočty komínů dle ČSN EN 13384 na PC v programu Protech Komín. Výpočty nebo podklady k návrhu jsou…
Na dotaz (+1 další)
Jan Leksa