Elektrikář

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Elektrikář

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro elektrikáře, naučíte se vyhotovit záznamy a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí. Součástí výuky je i praktický nácvik kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce, elektroinstalace a elektrické rozvody. Absolvent kurzu se uplatní jako samostatný elektrikář nebo revizní technik. Součástí kvalifikace jsou také opakované zkoušky dle vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Elektrické instalace
Účastníci kurzu se seznámí jak s teoretickými, tak praktickými znalostmi a dovednostmi v oboru Elektrické instalace. Obsah kurzu je upraven v souladu s Národní soustavou kvalifikací, s ohledem na naši dlouholetou zkušenost v oboru a požadavky…
Na dotaz
Střední škola polytechnická Brno, Jílová,…
Elektrikář - silnoproud (odpolední kurz, výuční list)
Kurz je koncipován jako zdokonalovací, jehož cílem je příprava zájemců na složení zkoušek z požadovaných profesních kvalifikací určených systémem NSK (národní soustava kvalifikací). Je veden formou přednášek, vybraná témata formou samostudia a…
Na dotaz
Střední odborné učiliště tradičních řemesel…
Izolované venkovní vedení - Opakovací kurz NN a VN
jednodenní kurz: pro pracovníky, kteří absolvovali základní školení, mají platnou kvalifikaci na IVV a splňují kvalifikaci vyhlášky 50/1978 Sb. §6. Na základě prokázaných teoretických znalostí a praktických dovedností obdrží absolventi „Osvědčení o…
Na dotaz
Střední škola elektrotechnická a energetická…
Izolované venkovní vedení - Základní kurz NN a VN
Dvoudenní kurz pro pracovníky, kteří neabsolvovali školení a splňují kvalifikaci vyhlášky 50/1978 Sb.§6 Doporučená doba platnosti kvalifikace je tři roky. Na základě prokázaných teoretických znalostí a praktických dovedností obdrží absolventi…
Na dotaz
Střední škola elektrotechnická a energetická…
Kabelové technologie - "Opakovací kurz VN"
Dvoudenní kurz pro pracovníky, kteří absolvovali základní školení, mají platnou kvalifikaci a splňují kvalifikaci vyhlášky 50/1978 Sb. §6. Doba platnosti kvalifikace je omezena na dva roky. Na základě prokázaných teoretických znalostí a…
Na dotaz
Střední škola elektrotechnická a energetická…
Kabelové technologie - "Základní kurz NN a VN"
Třídenní základní kurz pro pracovníky, kteří neabsolvovali školení a splňují kvalifikaci vyhlášky 50/1978 Sb.§6. Doba platnosti kvalifikace je omezena na dva roky. Na základě prokázaných teoretických znalostí a praktických dovedností obdrží…
Na dotaz
Střední škola elektrotechnická a energetická…
Práce prováděné pod napětím - Kurz pro techniky a pracovníky…
Jednodenní specializovaný seminář pro vedoucí pracovníky, techniky případně projektanty, zaměřený na nové technologie. Účastníci obdrží „Osvědčení o absolvování kurzu“.
Na dotaz
Střední škola elektrotechnická a energetická…
Práce prováděné pod napětím - Opakovací kurz NN
Třídenní kurz pro pracovníky, kteří absolvovali základní školení, mají platnou kvalifikaci PPN a splňují kvalifikaci vyhlášky 50/1978 Sb. §6 Doba platnosti kvalifikace je omezena na tři roky. Na základě prokázaných teoretických znalostí a…
Na dotaz
Střední škola elektrotechnická a energetická…
Práce prováděné pod napětím - Základní kurz NN
Třídenní kurz určený pro pracovníky, kteří neabsolvovali školení a splňují kvalifikaci vyhlášky 50/1978 Sb.§6. Doba platnosti kvalifikace je omezena na tři roky. Na základě prokázaných teoretických znalostí a praktických dovedností obdrží…
Na dotaz
Střední škola elektrotechnická a energetická…
Profesní kvalifikace 26-017-H Montér elektrických zařízení
Bližší informace o zkoušce: www.narodnikvalifikace.cz Termín zkoušky je možné dohodnout dle požadavků uchazeče, mimo červenec-srpen.
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
Profesní kvalifikace 26-018-H Montér elektrických sítí
Bližší informace o zkoušce: www.narodnikvalifikace.cz Termín zkoušky je možné dohodnout dle požadavků uchazeče, mimo červenec-srpen.
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
Profesní kvalifikace 26-019-H Montér elektrických rozvaděčů
Bližší informace o zkoušce: www.narodnikvalifikace.cz Termín zkoušky je možné dohodnout dle požadavků uchazeče, mimo červenec-srpen.
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
Profesní kvalifikace 26-020-H Montér slaboproudých zařízení
Bližší informace o zkoušce: www.narodnikvalifikace.cz Termín zkoušky je možné dohodnout dle požadavků uchazeče, mimo červenec-srpen.
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
1 2