Zedník

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Zedník

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro zedníky, je schopen se věnovat zhotovování jednoduchých technických náčrtů a skic, provádění jednoduchých izolatérských, betonářských, železářských, kladečských a obkladačských prací, osazování výrobků přidružené stavební výroby, provádění dokončovacích prací na stavbách, provádění základních prací při opravách a rekonstrukcích budov, provádění suchých montážních stavebních konstrukcí a zateplování staveb, provádění vnitřních a vnějších omítek. Absolvent kurzu zedník se uplatní i jako obkladač.

Zhotovitel hliněných staveb – omítkář / zhotovitelka hliněných…
Užití hliněných vnitřních omítek se stává stále populárnější kvůli příznivému působení na zdraví člověka. Zhotovování hliněných omítek vyžaduje znalosti chování podkladu pod omítkou, znalosti materiálu a konstrukce omítky, a také dovednost omítku…
13.4.2023 - 30.10.2023
Sdružení hliněného stavitelství z.s.
Zhotovitel hliněných staveb – zedník / zhotovitelka hliněných…
Zhotovování hliněných konstrukcí se v současné době liší od zhotovování konstrukcí tradičních, kterých máme dosud tisíce kolem nás. Rekvalifikační kurz je zaměřen na výuku hliněných technologií nových i historických, stejně jako na výuku nových a…
13.4.2023 - 30.10.2023
Sdružení hliněného stavitelství z.s.
Materiály - HLINĚNÉ STAVITELSTVÍ
Základní kurz o hliněném materiálu, který je podkladem pro pochopení hliněného materiálu a pro jeho porozumění, aby účastník kurzu byl schopen upravovat jeho vlastnosti podle svých potřeb. Bez absolvování tohoto kurzu nelze dost dobře pochopit…
14.4.2023 - 16.4.2023
Sdružení hliněného stavitelství z.s.
Omítky- HLINĚNÉ STAVITESTVÍ
Aplikace hliněných omítek vnitřních i venkovních, hrubých i jemných, má svá specifika, která spočívají nejenom v umění aplikovat omítku na stěnu. Velmi důležité je užití vhodné omítkové směsi na daný podklad, který je třeba pro omítku předem…
20.4.2023 - 23.4.2023
Sdružení hliněného stavitelství z.s.
Dusané konstrukce (B3 + F) - HLINĚNÉ STAVITESTVÍ
V současnosti vlivem nedostatku norem pro hliněné stavitelství jsou hliněné stěny v naší zemi uvažovány jako nenosné, i když stavby tradiční s hliněnými stěnami nosnými vykazují stáří 200 až 300 let, stejně jako moderní stavby v zahraničí. V…
19.5.2023 - 21.5.2023
Sdružení hliněného stavitelství z.s.
Zděné konstrukce B1 + B2 - HLINĚNÉ STAVITESTVÍ
V současnosti vlivem nedostatku norem pro hliněné stavitelství jsou hliněné stěny v naší zemi uvažovány jako nenosné, i když stavby tradiční s hliněnými stěnami nosnými vykazují stáří 200 až 300 let, stejně jako moderní stavby v zahraničí. U nás v…
1.6.2023 - 4.6.2023
Sdružení hliněného stavitelství z.s.
Poruchy a opravy hliněných konstrukcí (R) - HLINĚNÉ STAVITESTVÍ
V důsledku konstrukčních chyb, stáří budovy, zanedbání údržby či nesprávné aplikace hliněné omítky může docházet k široké škále závad a poškození jak starých, tak i nových budov. Odpovědný pracovník musí umět důkladně analyzovat poškození, rozlišit…
8.6.2023 - 11.6.2023
Sdružení hliněného stavitelství z.s.
Zhotovitel/zhotovitelka hliněných staveb – dekoratér/dekoratérka…
Se stále větším zájmem ze strany zákazníků se setkávají hliněné omítky dekorační, které působí příznivě nejenom na zdraví člověka, ale i na jeho ducha. Kvalitně provedená dekorace vyžaduje znalosti barev a jejich působení v prostoru, dále vyžaduje…
22.6.2023 - 30.10.2023
Sdružení hliněného stavitelství z.s.
Montér suchých staveb
Lze ji získat absolvováním dílčích profesních kvalifikací: Montér suchých staveb Montér suchých staveb provádí práce ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů.
Na dotaz
Střední škola polytechnická Brno, Jílová,…
Zedník
Lze ji získat absolvováním dílčích profesních kvalifikací: Zedník Zedník provádí zednické práce na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů, zejména s použitím malt, cihel, tvárnic, obkladaček, dlaždic, sádrokartonových a jiných desek, umělého a…
Na dotaz
Střední škola polytechnická Brno, Jílová,…
Zedník
Absolventi se naučí zdění nosného zdiva, pilířů, příček, kleneb a komínů za použití tradičních zdících materiálů i nových technologií, osazování prefabrikátů, oken a zárubní, provádění hydroizolací a tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek,…
Na dotaz
Střední škola stavebních řemesel Brno…