Zedník

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Zedník

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro zedníky, je schopen se věnovat zhotovování jednoduchých technických náčrtů a skic, provádění jednoduchých izolatérských, betonářských, železářských, kladečských a obkladačských prací, osazování výrobků přidružené stavební výroby, provádění dokončovacích prací na stavbách, provádění základních prací při opravách a rekonstrukcích budov, provádění suchých montážních stavebních konstrukcí a zateplování staveb, provádění vnitřních a vnějších omítek. Absolvent kurzu zedník se uplatní i jako obkladač.