Tesař/Klempíř/Truhlář

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Tesař/Klempíř/Truhlář

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro tesaře/truhláře, naučíte se zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty tesařských konstrukcí, provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu, připravit a organizovat pracoviště. Mezi základní tesařské práce patří rozměřování a zakládání konstrukce podle prováděcího výkresu a následné vázání a montování konstrukce. Absolvent kurzu se orientuje v jednoduchých cenových relacích oboru. Je schopen zhotovit bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovit konstrukce dřevěných pozemních staveb a vykonávat pomocné konstrukce jako je roubení, podskružení, lešení apod. Na práci tesaře navazuje práce klempíře, jehož hlavní náplní je zpracování plechů ohýbáním, stříháním a tvarováním pro montáž a opravy plechových výrobků a částí staveb.

Pokrývač
Pokrývač se naučí pokrývat střechy krytinou za použití povlakových a tvrdých krytin na bednění a laťování na všech budovách, okrasně pokrývat střešní tělesa všemi druhy krytin, zhotovovat speciální střešní tělesa, rozměřovat střešní plochy pro…
Na dotaz
Střední škola stavebních řemesel Brno…
Profesní kvalifikace 33-001-H Truhlář nábytkář
Bližší informace o zkoušce: www.narodnikvalifikace.cz Termín zkoušky je možné dohodnout dle požadavků uchazeče, mimo červenec-srpen.
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
Profesní kvalifikace 33-002-H Stavební truhlář
Bližší informace o zkoušce: www.narodnikvalifikace.cz Termín zkoušky je možné dohodnout dle požadavků uchazeče, mimo červenec-srpen.
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
Profesní kvalifikace 36-051-H Tesař
Bližší informace o zkoušce: www.narodnikvalifikace.cz Termín zkoušky je možné dohodnout dle požadavků uchazeče, mimo červenec-srpen.
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
Stavební truhlář
Účastníci kurzu se seznámí jak s teoretickými, tak praktickými znalostmi a dovednostmi v oboru Stavební truhlář. Obsah kurzu je upraven v souladu s Národní soustavou kvalifikací, s ohledem na naši dlouholetou zkušenost v oboru a požadavky…
Na dotaz
Střední škola polytechnická Brno, Jílová,…
Tesař
Obor vzdělání tesař je náročný na manuální dovednosti absolventů při uplatnění tvořivého a logického myšlení. Vyučující vedou absolventy k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné…
Na dotaz
Střední škola stavebních řemesel Brno…
Truhlář
Lze ji získat absolvováním dílčích profesních kvalifikací: - Stavební truhlář??? - Stavební truhlář vyrábí a montuje stavebně-truhlářské výrobky a konstrukce. Truhlář nábytkář?? - Truhlář nábytkář vyrábí a opravuje nábytek.
Na dotaz
Střední škola polytechnická Brno, Jílová,…
Truhlář
Absolventi získají znalosti pro výkon povolání truhlář pro výrobu nábytku a truhlář pro stavebně truhlářskou výrobu, jsou připraveni pro vykonávání odborných prací v pilařských, dřevařských i tesařských provozech, při výrobě exteriérových prvků…
Na dotaz
Střední škola stavebních řemesel Brno…
Truhlář nábytkář
Účastníci kurzu se seznámí jak s teoretickými, tak praktickými znalostmi a dovednostmi v oboru Truhlář nábytkář. Obsah kurzu je upraven v souladu s Národní soustavou kvalifikací, s ohledem na naši dlouholetou zkušenost v oboru a požadavky…
Na dotaz
Střední škola polytechnická Brno, Jílová,…