Zemědělství

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Zemědělství

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz z oblasti zemědělství, můžete nalézt uplatnění v rámci ochrany životního prostředí jako podnikový ekolog. Součástí výuky je i správné nakládání s přípravky na ochranu rostlin, zahradnické práce, údržba veřejné zeleně, práce vinaře, školkaře, sadovníka, ovocnáře, květináře, nebo krajináře. Kurzy z oblasti zemědělství zahrnují také opravy strojů a zařízení na chov zvířat nebo pěstování rostlin, obsluhu křovinořezu, benzínové sekačka, motorové pily.

Ochrana ovocných druhů a zeleniny proti škůdcům a chorobám
Kurz je určen především drobným pěstitelům, ale i ostatním zájemcům, kteří se chtějí dovědět, jak se bránit napadení zahradních plodin škůdci a chorobami a co dělat v případě, že již k napadení došlo. Kromě známých způsobů ochrany rostlin…
22.5.2024 - 23.5.2024
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Permakulturní zahrádkářství
V kurzu si vysvětlíme důvody vzniku permakultury a její hlavní zásady. Dále budeme pozornost věnovat především alternativním přístupům a inspiracím v péči o půdu, podpoře biodiverzity, střídání zelenin a také si vysvětlíme vliv běžných pěstitelských…
23.5.2024 - 31.5.2024
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Jehličnaté dřeviny
Kurz je určen milovníkům přírody, zájemcům o jehličnaté stromy a keře, a to především pro laiky a nadšence, může být vhodným doplněním a opakováním i pro pokročilejší znalce dřevin. Obsah kurzu: 1. Domácí jehličnany 2. Čeleď Pinaceae -…
Na dotaz
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Krajinář
Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby. Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě. Ošetřování rostlin ručním nářadím. Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin. Řez okrasných…
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…
Kurz Krajinář
Kurz je určen pro zájemce, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci. Probíhá prezenční formou v rozsahu 80 hodin (10 výukových modulů v 8 hodinových celcích zahrnujících teorii i praxi). Program je ukončen závěrečným testem a odborným pohovorem.…
Na dotaz
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,…
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Kurz má akreditaci Ministerstva zemědělství č.j. 35271/2010-13090 a je určen pro zemědělce, kteří si potřebují doplnit zemědělskou kvalifikaci. Délka studia 300 hodin. Výstupem studia je osvědčení o absolvování akreditovaného programu.
Na dotaz
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,…
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Obsah: Pěstování zemědělských plodin Chov hospodářských zvířat Zemědělská technika a technologické linky Ekonomika podnikání Základy obsluhy informačních technologií Základy zemědělského práva a politiky …
Na dotaz
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Květinář
Ošetřování rostlin ručním nářadím. Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace. Poznávání taxonů květin. Rozmnožování květin. Výsadba a ošetřování různých skupin a taxonů květin během vegetace ve venkovních podmínkách i krytých prostorách. Aplikace…
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…
Opravář malé zemědělské mechanizace
.
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…
Ovocnář
.
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…
Sadovník
.
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…
Školkař
.
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…
Údržba veřejné zeleně
.
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…
1 2