Kurz Krajinář

Popis kurzu:
Kurz je určen pro zájemce, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci. Probíhá prezenční formou v rozsahu 80 hodin (10 výukových modulů v 8 hodinových celcích zahrnujících teorii i praxi). Program je ukončen závěrečným testem a odborným pohovorem. Výstupem je získání osvědčení o absolvování kurzu. Vstupními požadavky je minimálně základní vzdělání, pracovní oděv, lékařské potvrzení o schopnosti absolvovat kurz. Možnosti uplatnění jsou v oblasti zemědělství a lesnictví, v podnikání ve službách a zahradnických firmách zaměřených na zakládání a údržbu zeleně.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Získané teoretické znalosti a odborné dovednosti umožní absolventům kurzu odborně a kvalitně vykonávat práce spojené s výsadbou a ošetřováním sadovnických a krajinářských úprav. Absolvent je připraven k profesní zkoušce Krajinář.

Kurz Krajinář
Na dotaz
Znojmo
Prezenční
Cena
13 200 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Zemědělství

Ochrana ovocných druhů a zeleniny proti škůdcům a chorobám
Kurz je určen především drobným pěstitelům, ale i ostatním zájemcům, kteří se chtějí dovědět, jak se bránit napadení zahradních plodin škůdci a chorobami a co dělat v případě, že již k napadení došlo. Kromě známých způsobů ochrany rostlin…
22.5.2024 - 23.5.2024
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Opravář malé zemědělské mechanizace
.
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Kurz má akreditaci Ministerstva zemědělství č.j. 35271/2010-13090 a je určen pro zemědělce, kteří si potřebují doplnit zemědělskou kvalifikaci. Délka studia 300 hodin. Výstupem studia je osvědčení o absolvování akreditovaného programu.
Na dotaz
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,…