Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Popis kurzu:
Kurz má akreditaci Ministerstva zemědělství č.j. 35271/2010-13090 a je určen pro zemědělce, kteří si potřebují doplnit zemědělskou kvalifikaci.
Délka studia 300 hodin.
Výstupem studia je osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivně si osvojit moderní technologické postupy v rostlinné a živočišné výrobě na základě nejnovějších teoretických poznatků, které jsou nezbytné pro úspěšné provozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku. Součástí získaných vědomostí je také znalost obsluhy PC, vedení účetnictví, oblast zemědělského práva a poskytování dotací.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Na dotaz
Znojmo
Prezenční
Cena
24 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Zemědělství

Vinohradník-vinař
.
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…
Sadovník
.
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…
Ovocnář
.
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…