Kominík

Popis kurzu:
Absolventi se naučí základy zdění, šamotování a omítání, základy ručního zpracování kovů, čištění průduchů komínů a kouřovodů, vypalování komínů, připojování spotřebičů na plynná paliva na kouřovou cestu, čištění spotřebičů paliv pro lokální vytápění, provádění kontrol kouřovodů, revize kouřových cest a vydávání zpráv o jejich výsledcích, měření složení plynných spalin a vyhodnocování naměřených hodnot.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Kominík bude v širokém spektru odborně vzdělaný řemeslník se znalostí moderní vytápěcí techniky a nejnovějších stavebních postupů v konstrukcích komínů.

Kominík
Na dotaz
Brno-Bosonohy
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Kominík

Kominík - Revizní technik spalinových cest
Vzdělávací program obsahuje kompletní přípravu na profesi Kominík –Revizní technik spalinových cest. Absolvent je schopen provádět činnosti spojené s posuzováním návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest, s návrhy a výpočty spalinové cesty,…
Na dotaz
Střední škola stavebních řemesel Brno…
Kominík revizní technik spalinových cest - přípravný kurz, Žďár…
Uchazeč bude seznámen nejen s aktuálními právními předpisy vymezujícími provádění revizí spalinových cest, ale i s praktickým provedením revize na různých provedeních odvodu spalin a spotřebičích.
Na dotaz (+1 další)
Jan Leksa
Návrhy a výpočty komínů dle ČSN EN 13384 v programu Protech…
Lektor s více než 25 letou praxí ve výpočtech komínů (člen technické komise a viceprezident SKČR) naučí prakticky provádět tepelně technické návrhy a výpočty komínů dle ČSN EN 13384 na PC v programu Protech Komín. Výpočty nebo podklady k návrhu jsou…
Na dotaz (+1 další)
Jan Leksa