Kominík revizní technik spalinových cest - přípravný kurz, Žďár nad Sázavou

Název vzdělavatele:
Podkategorie:
Popis kurzu:
Uchazeč bude seznámen nejen s aktuálními právními předpisy vymezujícími provádění revizí spalinových cest, ale i s praktickým provedením revize na různých provedeních odvodu spalin a spotřebičích.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Zvládnutí postupu provedení revize spalinové cesty. Praktické vypracování zprávy o revizi spalinové cesty včetně technického protokolu a povinných příloh.

Kominík revizní technik spalinových cest - přípravný kurz, Žďár nad Sázavou
Na dotaz
Žďár nad Sázavou
Prezenční
Cena
2 420 Kč
Kominík revizní technik spalinových cest - přípravný kurz, Žďár nad Sázavou
Na dotaz
Žďár nad Sázavou
Prezenční
Cena
2 420 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Kominík

Online návrhy a výpočty komínů dle ČSN EN 13384-1 v programu…
Lektor s více než 20 letou praxí ve výpočtech komínů (člen technické komise a viceprezident SKČR) naučí prakticky provádět tepelně technické návrhy a výpočty komínů dle ČSN EN 13384 na PC v programu Protech Komín. Výpočty nebo podklady k návrhu jsou…
Na dotaz (+1 další)
Jan Leksa
Kominík - Revizní technik spalinových cest
Vzdělávací program obsahuje kompletní přípravu na profesi Kominík –Revizní technik spalinových cest. Absolvent je schopen provádět činnosti spojené s posuzováním návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest, s návrhy a výpočty spalinové cesty,…
Na dotaz
Střední škola stavebních řemesel Brno…
Kominík
Absolventi se naučí základy zdění, šamotování a omítání, základy ručního zpracování kovů, čištění průduchů komínů a kouřovodů, vypalování komínů, připojování spotřebičů na plynná paliva na kouřovou cestu, čištění spotřebičů paliv pro lokální…
Na dotaz
Střední škola stavebních řemesel Brno…