REALITNÍ ZKOUŠKA PODLE ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Popis kurzu:
Proč je třeba mít realitní zkoušku? Zájemci o provozování realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo v zaměstnaneckém či jiném spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), kteří nově dle zákona o realitním zprostředkování nebudou splňovat podmínku předepsaného vzdělání či praxe, budou moci realitní zprostředkování vykonávat mimo jiné pouze po úspěšném absolvování profesní zkoušky, na základě níž získají kvalifikaci pro obor „Obchodník s realitami“. Realitní zkouška Všem zájemcům nabízíme absolvování realitní zkoušky, po jejímž úspěšném složení obdrží osvědčení pro profesní kvalifikaci „Obchodník s realitami“. Získané osvědčení je dokladem, na základě něhož mohou jeho držitelé získat živnostenské oprávnění k provozování nové živnosti „Realitní zprostředkování“. Obsah zkoušky zcela odpovídá předepsaným požadavkům dle kvalifikačního standardu „Obchodník s realitami“. Nabídka přípravného kurzu Znalosti a dovednosti, které jsou nově realitní zkouškou povinně vyžadovány, značně přesahují dosud běžný standard užívaný při poskytování realitních služeb. K získaní požadovaných a zkouškou podrobně ověřovaných znalostí je tak třeba odborného a hlubšího vzdělání nejen v problematice zprostředkování, ale i v řadě dalších návazných oblastí. Všem zájemcům o složení odborné realitní zkoušky tedy zároveň nabízíme přípravný kurz pro její úspěšné zvládnutí ZDE. Učebnice k přípravě na realitní zkoušku Každý účastník přípravného kurzu obdrží již v jeho ceně i naši vlastní podrobně a přehledně zpracovanou učebnici, v níž je též obsaženo a přístupnou formou rozvedeno vše, co bude obsahem realitní zkoušky. Všichni účastníci tedy mohou tuto učebnici i dále využít k pohodlné přípravě na realitní zkoušku. Termíny: 13. 5. písemná zkouška 14. 5. ústní zkouška ZKOUŠEJÍCÍM A OSOBOU OPRÁVNĚNOU K VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ/CERTIFIKÁTU je JUDr. Tomáš Philippi, držitel autorizace k poskytování realitních zkoušek i k vydávání osvědčení o jejich složení.
REALITNÍ ZKOUŠKA PODLE ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Na dotaz
Olomouc
Prezenční
Cena
4 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

Kronika obcí, městysů a měst – webinář
Seminář je určen pro kronikáře obcí, městysů a měst.
15.2.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Aplikace nově vydaných OZV o místních poplatcích v praxi
Obsah semináře: Výklad k velké novele o místních poplatcích a její uplatnění v praxi Vydání nových vyhlášek a jejich dopad na výběr dosavadních poplatků Nový místní poplatek z pobytu (diskuze k předmětu, subjektu, sazbě a osvobození…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz …
1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz. 2. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních…
3.3.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…