Oznamovací povinnost aneb povinnost vyplývající z trestního zákoníku

Anotace:
Vztahuje se na Vás oznamovací povinnost, nebo máte povinnost zachovávat mlčenlivost např. dle zákona o sociálních službách? Víte, v jakých případech máte kontaktovat například policii či orgány sociálně-právní ochrany dětí? Co vše je nutné o klientovi/klientce vědět, abyste mohli tyto instituce nebo státního zástupce kontaktovat? A jakou reakci můžete od zástupců těchto institucí očekávat, když je kontaktujete? Informujete své zaměstnance o jejich oznamovací povinnosti? A jak o své oznamovací povinnosti informovat klienty/klientky služby a jak postupovat v případě vzniku oznamovací povinnosti ve vztahu s klientem? Cílem kurzu je seznámit účastníky s povinností oznámit nebo překazit trestný čin, která každému občanovi vzniká, pokud na základě informací hodnověrně zjistí, že je trestný čin (podle § 367 TZ) připravován, stále páchán nebo (podle § 368 TZ) byl spáchán. Zároveň budou účastníci seznámeni s trestní odpovědnosti v případě neoznámení či nepřekažení trestného činu a se zákonem stanovenou povinností součinnosti s orgány sociálně-právní ochrany dětí a soudy.

Popis kurzu:
Rozsah: 6 vyučovacích hodin; Optimální počet účastníků: 15; Přednášející: právnička

Nabyté znalosti a dovednosti:
Kurz je koncipován tak, aby účastníkům poskytl informace týkající se jejich oznamovací povinnosti vůči příslušným orgánům, tedy státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Absolventi kurzu budou vědět, kdy jim dle trestního zákoníku vzniká oznamovací povinnost (§ 368 trestního zákoníku) nebo povinnost překazit trestný čin (§ 367 trestního zákoníku). Pozornost bude proto věnována také trestní odpovědnosti v případě neoznámení či nepřekažení trestného činu. Absolventi kurzu bude vědět, jak s oznamovací povinností zacházet v kontaktu s klientem a jak jej o jejich oznamovací povinnosti mohou informovat, popř. jak postupovat v případě vzniku oznamovací povinnosti ve vztahu s klientem. Dále budou znát postup, jak daný případ oznámit příslušnému úřadu či orgánu, jaké náležitosti by mělo trestní oznámení mít a jakou reakci mohou od zástupců těchto institucí očekávat. Absolventi budou také zorientování v právních úkonech následujících po oznámení trestného činu.

Oznamovací povinnost aneb povinnost vyplývající z trestního zákoníku
Na dotaz
Prezenční
Cena
1 200 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Dluhy, exekuce, insolvence - jak pomoci klientovi v dluzích
Úvod - Zahájení, představení, očekávání. Úvod do problematiky dluhů a finanční tísně. Vymáhací proces - teoretická a praktická část - Vymáhací proces v teorii a praxi (věřitelé, exekutoři). Exekuční proces - teoretická a praktická část - Práva a…
19.10.2021
Vzdělávací agentura PROFESIM®
Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita,…
Kurz je zaměřen specificky na komunikaci v rámci organizace na úrovni horizontální i vertikální. Jedním z velmi častých důvodů pro nespokojenost v práci a následující vyhoření je nekvalitní týmová komunikace a frustrace z ní plynoucí. Kurz je…
29.11.2021
Zřetel, s.r.o.
Slovní sebeobrana
Vzdělávací program Slovní sebeobrana je určen všem pracovníkům v celé oblasti sociální práce. Obsah je zaměřen na maximum praktických příkladů, cvičení pro situace, ve kterých se pracovníci sociálních služeb setkávají s uživateli, s rodinou…
4.11.2021
Zřetel, s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace