Základní kovoobráběčské práce

Popis kurzu:
Kurz je určen pro zájemce se základnám vzděláním

Celkový rozsah kurzu činí 158 hodin, z toho 50 hodin teoretická výuka, 100 hodin praktická výuka a 8 hodin závečná zkouška.
Závěrečná zkouška se koná dle zákona č. 179/2006 Sb., dle hodnotícího standardu profesní kvalifikace 23-021-E Základní kooobráběčské práce.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Profil absolventa: - umí číst výrobní výkresy a orientuje se v technických podmínkách - zná metody antikorozní ochrany a úpravy povrchu - určuje metody měření a vhodná měřidla dle výkresu - provádí kontrolu měření obrobků vhodnými metodami - určuje technologický postup práce a způsob provedení pro jednoduché součásti - volí samostatně nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla - provádí orýsování obrobku - zhotoví výrobek ručními metodami zpracování zvláště řezáním pilováním, broušením, vrtáním a řezáním závitů - upíná a volí vhodné nástroje na obráběcích strojích - připraví polotovar a zvolí upnutí obrobku na obráběcích strojích - volí postupy a nastavuje řezné podmínky - zhotoví výrobek strojními metodami zpracování - na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách - provádí kontrolu a měření obrobku

Základní kovoobráběčské práce
Na dotaz
Hodonín
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Obráběč kovů

Obrábění kovů na konvenčních strojích - kurz na míru
Určeno pro zaměstnance firem, kteří nemají zkušenosti s obráběním kovů na konvenčních strojích. Obsahová náplň kurzu může být například v praxi na strojích: - základy soustružení - soustružení čelních a vnějších válcových ploch - soustružení…
Na dotaz
Střední škola technická a ekonomická Brno,…
23-025-H Profesní kvalifikace - Vrtání kovových materiálů
Zájemce je nejlépe vyučen v příbuzném technickém oboru ale není podmínkou. Obsahová náplň: Normalizace, technická dokumentace, sestavení technologického postupu, upínání nástrojů a polotovarů na vrtačkách a vyvrtávačkách, měření obrobků, obsluha a…
Na dotaz
Střední škola technická a ekonomická Brno,…
Pracovník pro zpracování plechových dílů (se zaměřením na laser,…
Absolvent kurzu: Musí znát všechny ovládací prvky jednotlivých zařízení – zařízení pro řezání laserem, pro řezání vodním paprskem a ohraňovací lis, podle výrobní dokumentace na základní úrovni seřídit všechna tři zařízení, sestavit program pro…
Na dotaz
Střední odborná škola a Střední odborné…