Pracovník pro zpracování plechových dílů (se zaměřením na laser, vodní paprsek a ohraňovací lis)

Popis kurzu:
Absolvent kurzu: Musí znát všechny ovládací prvky jednotlivých zařízení – zařízení pro řezání laserem, pro řezání vodním paprskem a ohraňovací lis, podle výrobní dokumentace na základní úrovni seřídit všechna tři zařízení, sestavit program pro řezání a vyrobit požadovaný výrobek v předepsané přesnosti. V průběhu operací musí dodržovat zásady BOZP.
Pracovník pro zpracování plechových dílů (se zaměřením na laser, vodní paprsek a ohraňovací lis)
Na dotaz
Vyškov
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Obráběč kovů

Profesní kvalifikace 23-021-E Základní kovoobráběčské práce
bližší informace www.narodni-kvalifikace.cz
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
Základní kovoobráběčské práce
Kurz je určen pro zájemce se základnám vzděláním Celkový rozsah kurzu činí 158 hodin, z toho 50 hodin teoretická výuka, 100 hodin praktická výuka a 8 hodin závečná zkouška. Závěrečná zkouška se koná dle zákona č. 179/2006 Sb., dle hodnotícího…
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
Základní kovoobráběčské práce (23-021-E)
Profesní rekvalifikace pro dělnická povolání Forma výuky: prezenční, denní Teoretická příprava 75 hodin, Praktická příprava 75 hodin, Ověření získání znalostí a dovedností 10 hodin, Celkem 160 hodin
Na dotaz
Střední odborná škola a Střední odborné…