Instruktor plavání

Popis kurzu:
Instruktor plavání připravuje, realizuje a vyhodnocuje lekce plavání pro děti, mládež i dospělé s cílem rozvíjet jejich základní plavecké dovednosti a plaveckou lokomoci.

Vstupní požadavky:
- věk 18+ v den zkoušky
- uplavat 400 m jedním zvoleným plaveckým způsobem, z toho prvních 200 m do limitu 4 minuty
- sestavit rámcové plány přípravné a základní plavecké výuky
- dobrý zdravotní stav

Časová náročnost: 3 dny

Platnost certifikátu bez omezení.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Možnost získání živnostenského oprávnění v oboru. Certifikát uznávaný (nejen) v zemích EU.

Instruktor plavání
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
9 770 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Instruktor jógy, fitness, lanových aktiv...

Vědecký základ sportovního tréninku
Obecná část školení pro získání trenérské licence B (II. třídy) s 50ti hodinovou dotací dle požadavku MŠMT.
Na dotaz (+1 další)
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních…