Sexuální násilí – základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva

Pořadatel kurzu:
Persefona, z. s.

Anotace:
Sexuální násilí je stále velice tabuizovaným tématem v naší společnosti, ačkoliv z posledních výzkumů vyplývá, že se s nežádoucími dotyky, objetím a polibky setkal každý 11. občan naší republiky. K účinnému řešení jeho důsledků, ale i prevenci tohoto jednání, je potřeba o něm mluvit, vzdělávat se v této oblasti a rozvíjet mezioborovou spolupráci. Kurz představuje úvod do problematiky sexuálního násilí a možností práce s oběťmi tohoto příkoří. Na základě zkušeností z mnohaleté praxe pracovnic Persefony budou účastníci kurzu seznámeni se specifiky práce s touto cílovou skupinou, mýty a předsudky panující o sexuálním násilí v naší společnosti, s prožíváním oběti tohoto příkoří, se základy komunikace s oběťmi násilí a s právním rámcem problematiky sexuálního násilí. Zároveň účastníci získají přehled o kompetencích služeb, na které mohou oběti tohoto příkoří odkázat. Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí (sociální prevence, péče, poradenství i zaměstnancům úřadů), kteří se z titulu své profese mohou s oběťmi sexuálního násilí setkat.

Popis kurzu:
Rozsah: 8 vyučovacích hodin; Optimální počet účastníků: 15; Přednášející: dvojice psycholožka - právnička

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolventi kurzu se budou více orientovat v problematice sexuálního násilí a specificích práce s jeho oběťmi. Cílem kurzu je sdílení znalostí a zkušeností o problematice sexuálního násilí vycházejících z mnohaleté praxe organizace Persefona s dospělými oběťmi tohoto příkoří. Účastníci budou seznámeni se specifiky práce s touto cílovou skupinou, způsoby komunikace s oběťmi a s právním rámcem řešení problematiky sexuálního násilí v České republice. Zároveň účastníci získají přehled o síti služeb a zvýší tak své schopnosti vhodně oběti sexuálního násilí pomoci. Zvyšování citlivosti účastníků kurzu k problematice sexuálního násilí ve společnosti skrze překonávání mýtů a předsudků a orientace ve službách, na které mohou oběti odkázat, může zvyšovat schopnosti vhodně této cílové skupině pomoci.

Sexuální násilí – základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva
Na dotaz
Prezenční
Cena
1 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Dluhové poradenství v sociálních službách
Setkání se zadluženým klientem s sebou nese zvýšenou potřebu znalostí z finanční oblasti. Kurz je prakticky zaměřený, poskytuje informace z běžné praxe a příklady prezentuje na kazuistikách klientů.
Na dotaz
Sovia
Oznamovací povinnost aneb povinnost vyplývající z trestního…
Vztahuje se na Vás oznamovací povinnost, nebo máte povinnost zachovávat mlčenlivost např. dle zákona o sociálních službách? Víte, v jakých případech máte kontaktovat například policii či orgány sociálně-právní ochrany dětí? Co vše je nutné o…
Na dotaz
Persefona, z. s.
Právní minimum: Rozvod manželství a bytová problematika– vstup…
Pomáháte klientům řešit životní situaci při rozvodu manželství? Doplňte si znalosti na kurzu, kterého cílem je, poskytnout účastníkům vhled do problematiky rozvodu manželství, rodičovské odpovědnosti, vypořádání společného jmění manželů a práv a…
Na dotaz
Persefona, z. s.