Sexuální násilí – základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva

Anotace:
Sexuální násilí je stále velice tabuizovaným tématem v naší společnosti, ačkoliv z posledních výzkumů vyplývá, že se s nežádoucími dotyky, objetím a polibky setkal každý 11. občan naší republiky. K účinnému řešení jeho důsledků, ale i prevenci tohoto jednání, je potřeba o něm mluvit, vzdělávat se v této oblasti a rozvíjet mezioborovou spolupráci. Kurz představuje úvod do problematiky sexuálního násilí a možností práce s oběťmi tohoto příkoří. Na základě zkušeností z mnohaleté praxe pracovnic Persefony budou účastníci kurzu seznámeni se specifiky práce s touto cílovou skupinou, mýty a předsudky panující o sexuálním násilí v naší společnosti, s prožíváním oběti tohoto příkoří, se základy komunikace s oběťmi násilí a s právním rámcem problematiky sexuálního násilí. Zároveň účastníci získají přehled o kompetencích služeb, na které mohou oběti tohoto příkoří odkázat. Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí (sociální prevence, péče, poradenství i zaměstnancům úřadů), kteří se z titulu své profese mohou s oběťmi sexuálního násilí setkat.

Popis kurzu:
Rozsah: 8 vyučovacích hodin; Optimální počet účastníků: 15; Přednášející: dvojice psycholožka - právnička

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolventi kurzu se budou více orientovat v problematice sexuálního násilí a specificích práce s jeho oběťmi. Cílem kurzu je sdílení znalostí a zkušeností o problematice sexuálního násilí vycházejících z mnohaleté praxe organizace Persefona s dospělými oběťmi tohoto příkoří. Účastníci budou seznámeni se specifiky práce s touto cílovou skupinou, způsoby komunikace s oběťmi a s právním rámcem řešení problematiky sexuálního násilí v České republice. Zároveň účastníci získají přehled o síti služeb a zvýší tak své schopnosti vhodně oběti sexuálního násilí pomoci. Zvyšování citlivosti účastníků kurzu k problematice sexuálního násilí ve společnosti skrze překonávání mýtů a předsudků a orientace ve službách, na které mohou oběti odkázat, může zvyšovat schopnosti vhodně této cílové skupině pomoci.

Sexuální násilí – základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva
Na dotaz
Prezenční
Cena
1 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi – včetně…
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.…
18.10.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Dávky pomoci v hmotné nouzi ONLINE
Kurz účastníky seznámí se systémem dávek hmotné nouze v ČR. Lektor objasní základní pojmy, seznámí se 3 typy dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Účastníci se dozvědí, jaké přijmy lze…
1.11.2022
Diecézní charita Brno
Sociálně právní minimum
SEMINÁŘ SE ZABÝVÁ AKTUÁLNÍM ZNĚNÍM ZÁKONA 108/2006 SBÍRKY !
6.12.2022
Diecézní charita Brno