Sexuální násilí – základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva

Pořadatel kurzu:
Persefona, z. s.

Anotace:
Sexuální násilí je stále velice tabuizovaným tématem v naší společnosti, ačkoliv z posledních výzkumů vyplývá, že se s nežádoucími dotyky, objetím a polibky setkal každý 11. občan naší republiky. K účinnému řešení jeho důsledků, ale i prevenci tohoto jednání, je potřeba o něm mluvit, vzdělávat se v této oblasti a rozvíjet mezioborovou spolupráci. Kurz představuje úvod do problematiky sexuálního násilí a možností práce s oběťmi tohoto příkoří. Na základě zkušeností z mnohaleté praxe pracovnic Persefony budou účastníci kurzu seznámeni se specifiky práce s touto cílovou skupinou, mýty a předsudky panující o sexuálním násilí v naší společnosti, s prožíváním oběti tohoto příkoří, se základy komunikace s oběťmi násilí a s právním rámcem problematiky sexuálního násilí. Zároveň účastníci získají přehled o kompetencích služeb, na které mohou oběti tohoto příkoří odkázat. Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí (sociální prevence, péče, poradenství i zaměstnancům úřadů), kteří se z titulu své profese mohou s oběťmi sexuálního násilí setkat.

Popis kurzu:
Rozsah: 8 vyučovacích hodin;
Optimální počet účastníků: 15;
Přednášející: dvojice psycholožka - právnička

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolventi kurzu se budou více orientovat v problematice sexuálního násilí a specificích práce s jeho oběťmi. Cílem kurzu je sdílení znalostí a zkušeností o problematice sexuálního násilí vycházejících z mnohaleté praxe organizace Persefona s dospělými oběťmi tohoto příkoří. Účastníci budou seznámeni se specifiky práce s touto cílovou skupinou, způsoby komunikace s oběťmi a s právním rámcem řešení problematiky sexuálního násilí v České republice. Zároveň účastníci získají přehled o síti služeb a zvýší tak své schopnosti vhodně oběti sexuálního násilí pomoci. Zvyšování citlivosti účastníků kurzu k problematice sexuálního násilí ve společnosti skrze překonávání mýtů a předsudků a orientace ve službách, na které mohou oběti odkázat, může zvyšovat schopnosti vhodně této cílové skupině pomoci.

Sexuální násilí – základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva
Na dotaz
Prezenční
Cena
1 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Oznamovací povinnost aneb povinnost vyplývající z trestního…
Vztahuje se na Vás oznamovací povinnost, nebo máte povinnost zachovávat mlčenlivost např. dle zákona o sociálních službách? Víte, v jakých případech máte kontaktovat například policii či orgány sociálně-právní ochrany dětí? Co vše je nutné o…
Na dotaz
Persefona, z. s.
Právní minimum: Trestní řízení v oblasti vztahového násilí
Cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům základní přehled a příležitost osvojit si základní principy a znalosti z oblasti trestního řízení ve věcech vztahového násilí. Účastníci budou seznámeni s průběhem trestního řízení od zahájení úkonů Policií…
Na dotaz
Persefona, z. s.
Domácí násilí z pohledu trestního práva
Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky se základy trestního práva a jeho využitím pro pomoc obětem domácího násilí. Kurz je veden právničkami s praxí v pomoci obětem domácího a sexuálního násilí. Účastníci budou seznámeni s účelem trestního práva,…
Na dotaz
Persefona, z. s.