Trénink obchodních dovedností

Popis kurzu:
Cíle školení: Zdokonalit principy profesionálního prodeje, osvojit si zásadní dovednosti vedení prodejních rozhovorů, naučit se dobře zjišťovat potřeby zákazníků, efektivně prezentovat své zboží nebo služby. Určeno: Vedoucím prodejních týmů, obchodním zástupcům, prodejcům, pracovníkům obchodních úseků a servisních oddělení a dále všem, kteří přicházejí do osobního styku s obchodními partnery nebo jsou jinak zaměřeni na obchodní činnost či komunikaci s klienty a tuto činnost již nějaký čas vykonávají. Obsah: Zásady efektivní komunikace Nové trendy v obchodování Naslouchání - co a proč je dobré si pamatovat Brzdy a ztráty při komunikaci Umění empatie - klíč k ovládání taktu Řeč těla - zdokonalení neverbálního projevu Komunikační dovednosti jako stěžejní nástroj obchodníka – aneb není důležité CO říkám, ale JAK a ČÍM hovořím Důležitost neverbální komunikace v obchodním jednání Pozor na některé signály neverbálního sdělování – jak si nenaběhnout Co všechno klient vidí a vnímá a co nám může uniknout Některé stěžejní neverbální znaky a jejich vysvětlení Základy obchodního jednání 6 etap obchodního jednání Příprava na jednání – dobrá příprava = polovina úspěchu Akvizice nových klientů Tipování zákazníka První kontakt u nového zákazníka – nač si dát pozor Rozpoznání kupních signálů Co to je prodejní argument - prodávejte užitek Tipy k jednání o ceně Techniky uzavření obchodu – řeknete si o to Techniky podporující uzavření jednání – salámová technika, kývající pes, strategie ticha… Follow up - aktivita v dalším postupu práce se zákazníkem Péče o klienta – na co nesmím zapomenout Zpětná vazba z návštěvy zákazníka – co, proč, kam a jak si zapisovat Reflexe celého tréninku
Trénink obchodních dovedností
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
2 100 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Komunikace

Energie pro život i práci
Důležitý prostor pro zastavení a zamyšlení. Žijeme v době, ve které jeden náročný úkol střídá druhý. Je nezbytné se naučit skuteč…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Komunikační typologie
Program: Ne vše je tak, jak to vypadá na první pohled. • Úvod do problematiky • Proč mít individuální přístup k různým lidem • Základní komunikační typologie jednotlivých typů osobností • Jak lze komunikovat s lidmi podle jejich typu modifikace…
Na dotaz
Mgr. Soňa Nedomová
Zvládání vlastních emocí při práci v pomáhajících profesích s…
V semináři se účastníci seznámí s tím, jaká je role a základní místo emocí v životě člověka, dále poznají základy všímavosti a možnosti, jak s emocemi v každodenním v pracovním i osobním životě pracovat
Od 14.3.2023 (+1 další)
Centrum sociálního a zdravotnického…