Autolakýrník - úplná profesní kvalifikace

Popis kurzu:
Popis kurzů a výukové metody: Školení je složeno z části teoretické a praktické. Teoretická výuka je vedena formou přednášky, kdy pomocí prezentací jsou předávány znalosti vyučujících skupině. Praktická výuka probíhá ve speciálně vybavené autolakovně formou instruktáže a praktických ukázek na zařízeních, které se běžně používají pro přípravu podkladů až po nanášení autolaků na finální povrch vozidel. Každý účastník školení si bude moci samostatně vyzkoušet technologické postupy při přípravě pro lakování a poté finální povrchové lakování pod profesionálním vedením lektorů s dohledem na dodržování správných technologických postupů. Lektor přizpůsobuje výuku všem relevantním podmínkám. Spojuje teorii s praxí a využívá praktických zkušeností účastníků, dbá na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu kurzu. Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace - Křižíkova 106/15 - 612 00 - Brno - www.issabrno.cz IČ: 00 219 321 - DIČ: CZ 00 219 321 - TEL: 533 433 147-9 Popis zkoušek: Každá zkouška bude začínat teoretickým testem v učebně a praktická část bude probíhat v autolakovně. Vaši zkoušku budou hodnotit dvě autorizované osoby, které Vám stanoví rozsah práce a které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Kurzy i zkoušky se budou konat pouze v případě min. účasti 5 zájemců. Maximální kapacita je 8 zájemců.
Autolakýrník - úplná profesní kvalifikace
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Automechanik

OPRAVY KAROSERIÍ pro ZŠ
Absolvent je seznámen se základními informacemi o technologii svého oboru práce - zvládá techniku opravy karoserií - zvládá zásady bezpečnosti práce v karosářském provozu - řídí se hygienickými zásadami práce - zná pracovní postupy a metody v…
Na dotaz
Ivo Vítkovič
OPRAVY KAROSERIÍ
Absolvent kurzu: - Je seznámen se základními informacemi o technologii svého oboru práce - zvládá techniku opravy karoserií - zvládá zásady bezpečnosti práce v karosářském provozu - řídí se hygienickými zásadami práce - zná pracovní postupy a metody…
Na dotaz
Ivo Vítkovič
OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL základní vzdělání
Absolvent kurzu: - Je seznámen se základními informacemi o technologii svého oboru práce - zvládá zásady bezpečnosti práce v motorářském provozu - řídí se hygienickými zásadami práce - zvládá techniku opravy motorů a převodovek - zná pracovní…
Na dotaz
Ivo Vítkovič