OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL základní vzdělání

Popis kurzu:
Absolvent kurzu: - Je seznámen se základními informacemi o technologii svého oboru práce - zvládá zásady bezpečnosti práce v motorářském provozu - řídí se hygienickými zásadami práce - zvládá techniku opravy motorů a převodovek - zná pracovní postupy a metody v opravárenství motorů a převodovek - zvládá zásady komunikace se zákazníky - odstraňuje závady na motorových vozidlech - udržuje, opravuje a seřizuje příslušenství spalovacích motorů - zvládá účel, principy činnosti, druhy konstrukcí a použití jednotlivých typů motorů - zná druhy a principy alternativních pohonů vozidel - orientuje se v technologické a servisní dokumentaci, v dílenských tabulkách, výběrech norem atd. - čte technické výkresy a schémata - dovede používat běžná měřidla a obsluhovat diagnostické zařízení - je schopen provádět běžnou údržbu silničních vozidel, doplňování a výměny provozních kapalin - opravuje a seřizuje brzdy a brzdové soustavy - provádět výrobci předepsané záruční i pozáruční prohlídky, běžné a středně složité opravy silničních vozidel - provádět údržbu a středně složité opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel - vede požadovanou dokumentaci - samostatně stanovovat pracovní postupy a způsoby oprav - zvládá způsoby uskladnění materiálů, nářadí, pomůcek, ná
OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL základní vzdělání
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
49 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Automechanik

Autolakýrník - úplná profesní kvalifikace
Popis kurzů a výukové metody: Školení je složeno z části teoretické a praktické. Teoretická výuka je vedena formou přednášky, kdy pomocí prezentací jsou předávány znalosti vyučujících skupině. Praktická výuka probíhá ve speciálně vybavené…
Na dotaz
Integrovaná střední škola automobilní Brno,…
OPRAVY KAROSERIÍ
Absolvent kurzu: - Je seznámen se základními informacemi o technologii svého oboru práce - zvládá techniku opravy karoserií - zvládá zásady bezpečnosti práce v karosářském provozu - řídí se hygienickými zásadami práce - zná pracovní postupy a metody…
Na dotaz
Ivo Vítkovič
OPRAVY KAROSERIÍ pro ZŠ
Absolvent je seznámen se základními informacemi o technologii svého oboru práce - zvládá techniku opravy karoserií - zvládá zásady bezpečnosti práce v karosářském provozu - řídí se hygienickými zásadami práce - zná pracovní postupy a metody v…
Na dotaz
Ivo Vítkovič