Vidimace a legalizace - aktuálně

Popis kurzu:
Cílem semináře je seznámit účastníky s platnou legislativou na úseku zákona o ověřování.Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků vykonávajících agendu ověřování listin a podpisů. Je určen i matrikářkám, jelikož předmětem matriční zkoušky je i znalost zákona o ověřování.Program semináře:Ověřování – právní vymezení Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování - přehled platné právní úpravyProváděcí vyhláška č. 36/2006 Sb., - aktuální zněníZákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a prováděcí vyhláška MV ČR – konverzní listiny, jejich náležitosti, možnost vidimaceZák. č. 21/2006 Sb.,  - působnost úřadů na úseku ověřováníMinisterstvo vnitrakrajské úřadyobecní úřady obcí s rozšířenou působnostíobecní úřadyújezdní úřadyvedení evidence otisků úředních razítek a podpisových vzorůpovinnost zasílání podpisových vzorů a otisků úředních razítekpředmět úpravytechnické náležitostitechnické náležitosti vstupu a výstupuVidimace a legalizace - oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti obcíDefinice pojmůZpůsob prováděníEvidencePoužití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zamítnutí ověřeníPůsobnost úřadů na úseku ověřovánívidimacezpůsob prováděníověřovací doložkapořízení vidimované listiny – povinnost žadatelekdy vidimaci nelze provéstlegalizacezpůsob prováděníověřovací doložkakdy legalizaci nelze provéstprokázání totožnosti – doklady, kterými se prokazujezpůsobilost úředníků k provádění vidimace a legalizacemísto provádění vidimace a legalizacelegalizace podpisu prováděná na jiném vhodném místěověřovací kniha – vedení evidence vidimací a legalizacínáležitosti ověřovací knihyzabezpečení ověřovací knihyuložení ověřovací knihy, její ochrana před zneužitím, odcizením a poškozenímmožnost vedení rejstříku ověřovací knihyZákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném zněníOsvobození od poplatkůpředmět poplatkupoplatníksazby poplatkůvyměření, vybírání poplatku, splatnost poplatkuplacení poplatkuosvobození od poplatkuvybraná část sazebníkuOdpovědi na dotazy účastníků a diskuze
Vidimace a legalizace - aktuálně
7.10.2021
Praha
Prezenční
Cena
2 300 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a…
Vymezení nemovitosti dle Občanského zákoníku. Věcná práva, věcná práva k cizím věcem, jednotky. Stavby na cizích pozemcích. Věcná břemena a služebnosti, reálná břemena. Které nemovitosti a stavby se zapisují do katastru nemovitostí. Nemovitosti a…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu…
Program semináře: Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky Druhy dokumentace Vyhl. č. 499/2006 Sb.,…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Změna financování škol a školských zařízení a související…
Program semináře: PHmax pedagogických pracovníků a normativy na určení počtu provozních zaměstnanců škol. Asistent pedagoga a jeho PHmax ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.,…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace