Přípravný kurz k autorizované státní zkoušce Chůva pro děti

Pořadatel kurzu:
Filiánek, z.s.

Popis kurzu:
Zveme zájemce o práci s malými dětmi na víkendový vzdělávací kurz. Kurz je svou odborností určen těm, kteří uvažují o složení profesní zkoušky na pozici Chůva pro děti v dětské skupině a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M a 69-073-M před akreditační komisí pod autorizací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Kurz je vhodný i pro ty, kteří již o děti pečují a chtějí si doplnit či zopakovat nabyté znalosti a dovednosti, či pro ty, kteří se chtějí na profesi budoucí chůvy teprve připravit. K 1.1. 2024 již bylo realizováno 52 běhů Přípravných kurzů ke státní profesní zkoušce, účastnilo se jich více než 460 účastníků.

Nabyté znalosti a dovednosti:
V rámci kurzu účastníci získají základní povědomí o specifikách péče o malé děti a budou tak moci zvládnout další přípravu k budoucí profesní zkoušce Chůva. Kurzisté se teoreticky i prakticky obeznámí se zásadami první pomoci, péčí o nemocné dítě, somatologii,vedení dětí k hygieně, uplatňování zásad správného životního stylu, metod a forem pedagogické práce, řešení krizových situací v rodině, etice chůvy a právním povědomím. V souladu s novou legislativní úpravou průběhu státní zkoušky budou kurzisté připraveni úspěšně připravit Písemou přípravu výchovného celku v kompetenci Pedagogika.

Přípravný kurz k autorizované státní zkoušce Chůva pro děti
14.9.2024 - 15.9.2024
Brno
Prezenční
Cena
4 000 Kč
Přípravný kurz k autorizované státní zkoušce Chůva pro děti
9.11.2024 - 10.11.2024
Brno
Prezenční
Cena
4 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická…
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Studium je…
Na dotaz
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a…
JAK BÝT AUTORITOU - seminář z cyklu Školní konstelace
Cítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje.…
Na dotaz (+1 další)
Tvořivá škola, z.s.
Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání 2
Kurz Nenásilná komunikace II navazuje s dostupem na kurz Nenásilná komunikace I., v rámci kterého účastníci nabyté vědomosti zavedli do praxe. Při výchově a vzdělávání dětí se často dostáváme do situací, kdy chceme jednat s respektem k druhému, ale…
29.11.2024
CETERAS s.r.o.