Přípravný kurz k autorizované státní zkoušce Chůva pro děti

Název vzdělavatele:
Podkategorie:
Popis kurzu:
Zveme zájemce o práci s malými dětmi na víkendový vzdělávací kurz. Kurz je svou odborností určen těm, kteří uvažují o složení profesní zkoušky na pozici Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M před akreditační komisí pod autorizací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Kurz je vhodný i pro ty, kteří již o děti pečují a chtějí si doplnit či zopakovat nabyté znalosti a dovednosti, či pro ty, kteří se chtějí na profesi budoucí chůvy teprve připravit. K 1.1. 2021 již bylo realizováno 34 běhů Přípravných kurzů ke státní profesní zkoušce, účastnilo se jich více než 270 účastníků.

Nabyté znalosti a dovednosti:
V rámci kurzu účastníci získají základní povědomí o specifikách péče o děti od 0 roků věku a budou tak moci zvládnout další přípravu k budoucí profesní zkoušce Chůva. Kurzisté se teoreticky i prakticky obeznámí se zásadami první pomoci, péčí o nemocné dítě, vedení dětí k hygieně, uplatňování zásad správného životního stylu, metod a forem pedagogické práce, řešení krizových situací v rodině, etice chůvy a právním povědomím. V souladu s novou legislativní úpravou průběhu státní zkoušky budou kurzisté připraveni úspěšně připravit Písemou přípravu výchovného celku v kompetenci 6a Pedagogika.

Přípravný kurz k autorizované státní zkoušce Chůva pro děti
15.5.2021 - 16.5.2021
Brno
Prezenční
Cena
2 500 Kč
Přípravný kurz k autorizované státní zkoušce Chůva pro děti
11.9.2021 - 12.9.2021
Brno
Prezenční
Cena
2 500 Kč
Přípravný kurz k autorizované státní zkoušce Chůva pro děti
13.11.2021 - 14.11.2021
Brno
Prezenční
Cena
2 500 Kč
Přípravný kurz k autorizované státní zkoušce Chůva pro děti
15.1.2022 - 16.1.2022
Brno
Prezenční
Cena
2 500 Kč
Přípravný kurz k autorizované státní zkoušce Chůva pro děti
12.3.2022 - 13.3.2022
Brno
Prezenční
Cena
2 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Procesní řízení
Kurz přínosný pro efektivní realizaci opakujících se činností, standardizaci úkolů (např. úkoly vyplývající z přenesené působnosti, apod.) a zajištění kvality jejich vykonávání. Bez základních znalostí z oblasti procesního řízení nelze zajistit…
2.6.2021 - 3.6.2021
Akademické centrum studentských aktivit
Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ
Teorie - důraz na věkové zákonitosti a zásady výběru prvků v dětském aerobiku, intenzita cvičení, reakce dětského organismu na tělesnou zátěž a motorický vývoj. Dětský aerobik pro věkovou kategorii 4-7 let – výuka základních kroků pomocí říkadel a…
Na dotaz
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních…
Prevence rizikového chování studentů z rodin s výskytem domácího…
Kurz určený pro pedagogy 2. stupně ZŠ a metodiky prevence Rozsah kurzu: 7 hodin Akreditace č. MSMT-16252/2019-2-670 Počet účastníků:10 Kurz probíhá v prostorách Spondea, o.p.s. v Brně, v případě zájmu na kterékoliv škole.
Na dotaz
SPONDEA, z.ú.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace