Přípravný kurz k autorizované státní zkoušce Chůva pro děti

Pořadatel kurzu: Filiánek, z.s.
Popis kurzu:
Zveme zájemce o práci s malými dětmi na víkendový vzdělávací kurz. Kurz je svou odborností určen těm, kteří uvažují o složení profesní zkoušky na pozici Chůva pro děti v dětské skupině a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M a 69-073-M před akreditační komisí pod autorizací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Kurz je vhodný i pro ty, kteří již o děti pečují a chtějí si doplnit či zopakovat nabyté znalosti a dovednosti, či pro ty, kteří se chtějí na profesi budoucí chůvy teprve připravit. K 1.1. 2022 již bylo realizováno 39 běhů Přípravných kurzů ke státní profesní zkoušce, účastnilo se jich více než 340 účastníků.

Nabyté znalosti a dovednosti:
V rámci kurzu účastníci získají základní povědomí o specifikách péče o děti od 0 roků věku a budou tak moci zvládnout další přípravu k budoucí profesní zkoušce Chůva. Kurzisté se teoreticky i prakticky obeznámí se zásadami první pomoci, péčí o nemocné dítě, vedení dětí k hygieně, uplatňování zásad správného životního stylu, metod a forem pedagogické práce, řešení krizových situací v rodině, etice chůvy a právním povědomím. V souladu s novou legislativní úpravou průběhu státní zkoušky budou kurzisté připraveni úspěšně připravit Písemou přípravu výchovného celku v kompetenci 6a Pedagogika.

Přípravný kurz k autorizované státní zkoušce Chůva pro děti
12.11.2022 - 13.11.2022
Brno
Prezenční
Cena
4 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Metodika pohybových her s dětmi do tří let I - Základní seminář
Interaktivní lektorský kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin pro zájemce o vedení pohybových her s dětmi do 3 let.
Na dotaz
Centrum pro rodinu a sociální péči
Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game…
2.11.2022 - 3.11.2022
Zřetel, s.r.o.
Montessori pedagogika I - přirozené vzdělávání
vzdělávací kurz přirozené výchovy dětí pro rodiče a pedagogy akreditován MŠMT Nabízíme možnost pochopit potřeby jednotlivých vývojových období dítěte a naučit se dovednostem, které pomohou vychovávat děti přirozenou cestou v podnětném a tvořivém…
Na dotaz
Montessori Morava, o.p.s.