Profesní kvalifikace Elektrikář

Popis kurzu:
Přípravný kurz, který je zaměřený na teoretickou a praktickou přípravu uchazečů ke zkouškám z jednotlivých profesních kvalifikací a přípravu k vykonání závěrečné zkoušky oboru elektrikář – zaměření silnoproud.
1) Montér elektrických instalací (26-017-H)
2) Montér elektrických sítí (26-018-H)
3) Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)
4) Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)
5) Montér hromosvodů (26-021-H)

Vstupní předpoklady:
Podmínkou přijetí je přihláška ke studiu, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením
Organizace:
Studium bude probíhat formou konzultací a samostudiem ve formě e-learningu.
Organizace konzultací:
1. Studium je zahájeno úvodními konzultacemi z jednotlivých profesních kvalifikací. Na těchto konzultacích budou účastníkům vysvětleny okruhy požadovaných vědomostí, studijní literatura, požadavky na přezkoušení.
2. Konzultace budou probíhat 1x za 14 dní dle harmonogramu.
3. Samostudium účastníka – účastníci dostanou úkoly, které musí splnit ve stanoveném limitu.
4. V případě potřeby může být organizováno soustředění, které je nad rámec daných konzultací.

Zkoušky: Po absolvování konzultací budou účastníci kurzů jednotlivých profesních kvalifikací vykonávat zkoušky z  profesní kvalifikace.
• Ústní ověřování - zkoušený se verbálně vyjadřuje k dané otázce, tématu, vysvětluje své postupy pro ověření získaných znalostí.
• Písemné ověřování - zkoušený se vyjadřuje písemně pro ověření kompetencí, které nejsou ověřitelné prakticky (např. výpočty), v případě písemného testu zkoušený odpovídá na otázky formou volené odpovědi z daných možností nebo tvořenou odpovědí.
• Praktické ověřování - zkoušený předvede pro ověřování praktickou činnost (např. zapojení přístroje), ve většině případů je ověřován průběh i výsledek činnosti.
Konzultační hodiny (kurzy) budou probíhat 1x za 14 dní v SŠEE Sokolnice, Učiliště 496, 664 52 Sokolnice a v odloučeném pracovišti školy v areálu ESB Brno a.s., Vídeňská 297/99, 656 44 Brno
Informační schůzka: září
Přijímání Závazných přihlášek: v období březen – červen
Začátek studia: září
Předpokládaný konec studia: květen
Zkoušky z profesních kvalifikací: průběžně dle harmonogramu
Vykonání závěrečných zkoušek: červen
Učebnice a výukové texty: uchazečům bude poskytnut studijní materiál

Nabyté znalosti a dovednosti:
Připravit zájemce k úspěšnému složení zkoušek z jednotlivých profesních kvalifikací daného oboru. Po úspěšném složení zkoušek z profesních kvalifikací má možnost přihlásit se k vykonání závěrečné zkoušky oboru Elektrikář – silnoproud a získat výučný list.

Profesní kvalifikace Elektrikář
Na dotaz
Sokolnice
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Elektrikář

Kabelové technologie - "Základní kurz NN a VN"
Třídenní základní kurz pro pracovníky, kteří neabsolvovali školení a splňují kvalifikaci vyhlášky 50/1978 Sb.§6. Doba platnosti kvalifikace je omezena na dva roky. Na základě prokázaných teoretických znalostí a praktických dovedností obdrží…
Na dotaz
Střední škola elektrotechnická a energetická…
Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Kurz a přezkoušení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ: PARAGRAF: CENA (bez DPH): Pracovníci poučený § 4 400 Kč Pracovník znalý § 5 600 Kč Pracovníci pro…
Na dotaz
Střední škola polytechnická Kyjov,…
Izolované venkovní vedení - Základní kurz NN a VN
Dvoudenní kurz pro pracovníky, kteří neabsolvovali školení a splňují kvalifikaci vyhlášky 50/1978 Sb.§6 Doporučená doba platnosti kvalifikace je tři roky. Na základě prokázaných teoretických znalostí a praktických dovedností obdrží absolventi…
Na dotaz
Střední škola elektrotechnická a energetická…