Karty Pestrý svět! - Užitečné pomůcky

Karty Pestrý svět!

Mohou sloužit školním výchovným a kariérovým poradcům, školním psychologům i samotným pedagogům při aktivitách zaměřených na práci se skupinou, na sebepoznání, kariérové poradenství, při třídnických hodinách nebo jednoduše jako podnět ke komunikaci a vyprávění.

https://vzdelavanivsem.cz/files/files/KP%20karty%20-%20online.pdf?fbclid=IwAR0JVZMTOWKJOk_xQqUQOJD2qJqzOxwyyPglBSXPs5pLX7NM9Qq8f8AyoZI