Konference Moje Budoucnost - workshopy

Vedle hlavního programu vás na konferenci čekají praktické workshopy. 

Většina workshopů má omezenou kapacitu, proto prosím využijte registračního formuláře a na vybraný workshop se registrujte.

 

Práce s portfolii - techniky reflexe

Mgr. Veronika Kirchnerová a Mgr. Pavla Frňková

Workshop je určený pedagogům, kteří s portfolii ve školách již pracují, případně by s tím chtěli začít. Na workshopu zmapujeme, co je to reflexe a proč je nejdůležitější částí práce s portfoliem. Ukážeme si, jak na reflexi prakticky v dílčích oblastech portfolia, např. v oblasti sebepoznání a rozvoje kompetencí, představíme konkrétní metody pro reflexi při výuce, reflexi vlastního učení žáků a reflexi odborné praxe. V závěru představíme, jak je možné díky práci s portfoliem reflektovat vlastní osobnostní posun a rozvoj.

Prezentace


Kompas – Průvodce na cestu budoucností

Ing. Daniela Nováková a Mgr. Hana Hlisnikovská

Představíme materiál pro kariérové poradce, výchovné poradce a třídní učitele, jehož aktivity je možné využít v hodinách „Volba povolání“, třídnických hodinách nebo všude tam, kde chcete u svých žáků/studentů interaktivní formou podpořit osobnostní rozvoj a sociální výchovu.

Nabídneme vám několik vybraných aktivit „Kompasu“ založených na neformálních vzdělávacích metodách, jež se mohou stát součástí žákovského/studentského portfolia.

Budeme sdílet zkušenosti s tím, jak využít kariérové poradenství ke snížení předčasných odchodů dětí ze vzdělávání.


Kariérko na Moravě - sebepoznání jako základ kariéry

Mgr. Tereza Musilová a Mgr. Lucie Uhlíková

Setkání platformy Kariérko na Moravě. Workshop je určený kariérovým poradcům, pedagogům i zástupcům z řad firem. Workshop se zaměřuje na důležité kompetence pro trh práce. Co se učíme ve škole a jaké kompetence vyžadují zaměstnavatelé? Představíme možnosti mapování vlastního potenciálu a jak podporovat celoživotní vzdělávání.