O profesi Zedník

Baví vás pracovat rukama? Vytvořit něco trvalého, za čím se můžete ohlédnout? Pak je povolání zedník to, co možná hledáte.

 

 

 

 

Náplň práce?

Upeč třeba chleba, postav třeba zeď…“ 

Mezi hlavní náplň práce zedníka patří opravy na stavebních konstrukcích, zednické a betonářské práce při úpravách povrchů
s použitím malt, cihel, tvárnic a dalšího stavebního materiálu. Může jít jak o stavbu základů, příček a zdí, tak také o stavbu vnitřního vybavení, jako je třeba pec. Je potřeba, aby se zedník také dokázal orientovat ve stavebních výkresech a dokumentacích, uměl navrhovat pracovní postupy, dělat výpočty spotřeby materiálů, posuzovat jejich kvalitu atd. Často se jedná o práci v týmu, proto by tomu měla být přizpůsobena i povaha jedince. Stejně tak fyzická zdatnost není na škodu, neboť při práci na stavbě se zedník dostane do různých výšek i těžko dostupných míst a bude manipulovat často s těžkým materiálem.

Zdroj: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=143&kod_sm1=41

Jaké vzdělání potřebuji?

Pro výkon povolání zedníka existuje několik cest:

1) Střední vzdělání s výučním listem

V případě, že nemáte dokončenou žádnou střední školu, je možné studovat klasické denní tříleté studium v oboru Zedník.

Pokud již máte v jakémkoli oboru maturitu či výuční list, nabízí se možnost absolvovat tzv. zkrácené studium, které je jednoleté
a bezplatné (pouze nutno počítat s tím, že pokud jste starší 26 let, nemáte nárok na status studenta a s ním spojené výhody).

2) Profesní kvalifikace

Povolání zedník je vymezeno v Národní soustavě kvalifikací, kde je také uvedeno, jaké schopnosti a dovednosti jsou potřeba pro úspěšné složení zkoušky (kvalifikační standard), a také témata, ze kterých se bude skládat závěrečná zkouška (hodnoticí standardy).
K vykonání zkoušky je zapotřebí autorizovaná osoba (instituce), jejichž seznam je veřejný na odkaze u vybrané kvalifikace.

Získání úplné profesní kvalifikace Zedník je možné:

a) dosažením profesní kvalifikace Zedník

b) dosažením dvou kvalifikací zároveň:

Omítkář

Montér zdicích systémů

Po získání osvědčení varianty a) nebo varianty b) je možné přistoupit k závěrečné zkoušce vedoucí k získání výučního listu.


Kdo nabízí potřebné vzdělání v Jihomoravském kraji?

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace