Hoblice, zubák, hladík. Speciálně pro truhláře

Jste zručný typ člověka, který rád vyrábí a tvoří? Jako truhlář si můžete vybírat z několika cest, kterými se lze v této oblasti vydat. Pokud vás zajímá, jaké to jsou, nepřestávejte číst.

 

 

 

 

Náplň práce

Jak již bylo naznačeno v úvodním odstavci, náplň práce truhláře se odvíjí podle zaměření. Jednou z možností je stavební truhlář, který vyrábí a montuje stavebně-truhlářské výrobky a konstrukce, a toto povolání se dále dělí na tři specializace: truhlář pro výrobu oken
a dveří, truhlář pro příčky a vestavěný nábytek, truhlář pro obklady, schodiště a podlahy. Dále se nabízí možnost truhlář nábytkář, jehož náplní práce je výroba a oprava nábytku, nebo umělecký truhlář, který podle výtvarných návrhů zhotovuje (převážně ručně) uměleckořemeslné truhlářské výrobky pro exteriéry, interiéry a scénické dekorace, zhotovuje intarzie, marketerie.  

Zdroj: http://katalog.nsp.cz/vysledekHledani.aspx?q=truhl%c3%a1%c5%99


Jaké vzdělání potřebuji?

Pro výkon povolání truhláře existuje několik cest:

1. Střední vzdělání s výučním listem

V případě, že nemáte dokončenou žádnou střední školu, je možné studovat klasické denní tříleté studium v oboru Truhlář.

Pokud již máte v jakémkoli oboru maturitu či výuční list, nabízí se možnost absolvovat tzv. zkrácené studium, které je jednoleté
a bezplatné (pouze nutno počítat s tím, že pokud jste starší 26 let, nemáte nárok na status studenta a s ním spojené výhody).  Studium nabízí ve Znojmě například Střední odborné učiliště a Střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o.  a v Brně Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace nebo SŠ polytechnická Brno, Jílová.

2. Profesní kvalifikace

Povolání truhlář je vymezeno v Národní soustavě kvalifikací, kde je také uvedeno, jaké schopnosti a dovednosti jsou potřeba pro úspěšné složení zkoušky (kvalifikační standard), a také témata, ze kterých se bude skládat závěrečná zkouška (hodnoticí standardy).
K vykonání zkoušky je zapotřebí autorizovaná osoba (instituce), jejichž seznam je veřejný na odkaze u vybrané kvalifikace.

Úplná profesní kvalifikace je nabízena v profesi Truhlář, pro jejíž splnění je zapotřebí splnit dvě profesní kvalifikace zároveň: Truhlář nábytkář a Stavební truhlář. Úplné profesní kvalifikace se nabízí také ve specializovaných zaměřeních zvlášť, jako Umělecký truhlář a řezbář, Truhlář nábytkář i Stavební truhlář. Pro ty jsou stanoveny odlišné podmínky splnění, které jsou k nalezení vždy po rozkliknutí odkazu. V případě získání úplné profesní kvalifikace je možno dostat výuční list.

Kdo nabízí potřebné vzdělání v Jihomoravském kraji?

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace