Mgr. Pavla Frňková

Kariérová poradkyně, lektorka a koordinátorka škol v projektu iKAP JMK II. Má zkušenosti s tvorbou koncepce kariérového poradenství na školách, propojování kariérového poradenství s portfolii, s vedením individuálních konzultací kariérového poradenství i pořádáním programů kariérového poradenství pro žáky základních a středních škol. Mimo to působí jako terapeutka, koučka a supervizorka ve školství a sociálních službách.   

Prezentace

„Každý je na své cestě jinde a potřebuje něco jiného. Někdo hledá cíl cesty, jiný potřebuje překonat překážky a další se potřebuje zastavit a uvědomit si, co vše zvládl, než se vydá dál. S lidmi hledám to, co potřebují právě oni v současné chvíli, aby se mohli posunout tam, kam chtějí.“