Pedagogové v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání - Užitečné pomůcky

Pedagogové v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání

Tato část obsahuje tipy na zařazení kariérového poradenství napříč jednotlivými předměty.

Dále kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky s poruchou autistického spektra.

Možnost využití psychodiagnostiky v rámci zmapování intelektových, studijních, osobnostních, zájmových předpokladů žáky pro další možnosti studia.

A nezapomíná také na spolupráci s rodiči a nabízí aktivity jak pro rodiče samotné, tak i pro žáky a rodiče.