Popularizace

Nenechávejte si pro sebe, že děláte kariérové poradenství.

Kariérové poradenství je užitečný a efektivní nástroj, kterým lze rozvíjet osobnost studentů, zvyšovat jejich kompetence potřebné pro rozhodování o budoucí volbě a kariéře. Kariérové poradenství na škole není stále běžný standard. Nebojte se říct, že kariérko je u Vás součást nabídky pro žáky a rodiče. Vyzdvihněte své aktivity v tématu volby školy a povolání a přilákejte další uchazeče o studium. 

Zapojte se do rozvoje systému kariérového poradenství a využijte možnosti:

  • zapojte se do tématu školních exkurzí ve firmách v Jihomoravském kraji
  • budujte s námi síť poradců a odborníků v kariérku na školách pro vzájemné sdílení
  • účastněte se odborných konferencí, které připravujeme 
  • využijte individuální konzultace s odborníkem na marketing aktivit kariérového rozvoje na webu 

Mgr. Renata Menšíková

 renata.mensikova@jcmm.cz

 +420 702 157 700